45 Μεταφραστές με κύρια γλώσσα την Ελληνική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

KaterinaV

  • Jr. Member
  • **
    • Posts: 137
    • Gender:Female
http://www.diorismos.gr/Dpages/agreements/viewagreement.php?id=966

45 Μεταφραστές με κύρια γλώσσα την Ελληνική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Λήξη αιτήσεων:  19/12/2006

Ο γενικός διαγωνισμός EPSO/AD/77/06 διοργανώνεται για την πρόσληψη γλωσσομαθών υπαλλήλων διοίκησης (AD5), ελληνικής γλώσσας, στον τομέα της μετάφρασης.

Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για την πλήρωση κενών θέσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού προβλέπονται δύο επιλογές. Οι επιτυχόντες στην επιλογή 1 θα μπορούσαν να προσληφθούν στο σύνολο των θεσμικών οργάνων, ενώ οι επιτυχόντες στην επιλογή 2 θα μπορούσαν να προσληφθούν κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιλογή 1: υποψήφιοι των οποίων οι δύο υποχρεωτικές γλώσσες πρωτοτύπου είναι: γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά.

Επιλογή 2: υποψήφιοι των οποίων:

    * η πρώτη υποχρεωτική γλώσσα πρωτοτύπου είναι: γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά και
    * η δεύτερη υποχρεωτική γλώσσα πρωτοτύπου είναι μία από τις ακόλουθες: βουλγαρικά, δανικά, ισπανικά, εσθονικά, φινλανδικά, ουγγρικά, ιρλανδικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, πολωνικά,
      πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά ή τσεχικά.

Αριθμός επιτυχόντων:
Επιλογή 1: 35
Επιλογή 2: 10

Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι, κατά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής (1), πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1. Τίτλοι σπουδών ή πτυχία

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει σπουδές που αντιστοιχούν σε πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από σχετικό πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου.
Η εξεταστική επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στους πίνακες που επισυνάπτονται στον οδηγό για τους υποψηφίους (2) (βλέπε δικτυακό τόπο της EPSO) περιλαμβάνονται ορισμένα
παραδείγματα ελάχιστων απαιτούμενων διπλωμάτων, ανάλογα με την κατηγορία και με την επιφύλαξη αυστηρότερων όρων που ενδέχεται να προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

2. Γλωσσικές γνώσεις

    * ΕΠΙΛΟΓΗ 1
      Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους τρεις όρους:
      α) κύρια γλώσσα (γλώσσα 1)
      άριστη γνώση της ελληνικής
      β) πρώτη υποχρεωτική γλώσσα πρωτοτύπου (γλώσσα 2)
      σε βάθος γνώση της γλώσσας 2, που πρέπει να επιλεγεί μεταξύ των γερμανικών, των αγγλικών και των γαλλικών
      γ) δεύτερη υποχρεωτική γλώσσα πρωτοτύπου (γλώσσα 3)
      σε βάθος γνώση της γλώσσας 3, που πρέπει να επιλεγεί μεταξύ των γερμανικών, των αγγλικών και των γαλλικών και που πρέπει απαραιτήτως να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 2.
    * ΕΠΙΛΟΓΗ 2
      Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους τρεις όρους:
      α) κύρια γλώσσα (γλώσσα 1)
      άριστη γνώση της ελληνικής·
      β) πρώτη υποχρεωτική γλώσσα πρωτοτύπου (γλώσσα 2)
      σε βάθος γνώση της γλώσσας 2, που πρέπει να επιλεγεί μεταξύ των γερμανικών, των αγγλικών και των γαλλικών
      γ) δεύτερη υποχρεωτική γλώσσα πρωτοτύπου (γλώσσα 3)
      σε βάθος γνώση μιας άλλης γλώσσας –γλώσσα 3– που πρέπει να επιλεγεί μεταξύ των ακόλουθων γλωσσών:
      βουλγαρικά, δανικά, ισπανικά, εσθονικά, φινλανδικά, ουγγρικά, ιρλανδικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά ή τσεχικά.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2006. Η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές λήγει στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.
« Last Edit: 06 Dec, 2006, 11:09:11 by spiros »
Strawberries cherries and an angel´s kiss in spring, my summer wine is really made from all these things...


 

Search Tools