Ορολογικά προϊόντα και υπηρεσίες — Επισκόπηση και καθοδήγηση (ΕΛΟΤ) — Δημόσια Διαβούλευση

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 816673
    • Gender:Male
  • point d’amour
Σας ενημερώνω ότι έχει υποβληθεί σε δημόσια κρίση, από τον ΕΛΟΤ, το σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1448 «Ορολογικά προϊόντα και υπηρεσίες — Επισκόπηση και καθοδήγηση», το οποίο  εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE21/tab4) .

Το πρότυπο αυτό, το οποίο αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 22128:2008, προορίζεται ως καθοδήγηση για συμβόλαια εργασίας στο πεδίο της ορολογίας και για τούτο καθορίζει και περιγράφει μιαν ευρεία περιοχή ορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε οι προμηθευτές αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών και οι πελάτες τους να έχουν κοινή κατανόηση και να μοιράζονται τις ίδιες προσδοκίες για την παράδοσή τους.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο του προτύπου περιγράφονται αναλυτικά τα ορολογικά προϊόντα, τα οποία εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες:
●  ορογραφικά προϊόντα,
●  ορολογικά τεκμήρια,
●  εκπαιδευτικά προϊόντα,
●  εργαλεία ορολογίας.

Αντίστοιχα, περιγράφονται οι ορολογικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν σε επτά κατηγορίες:
●  συμβουλευτικές ορολογικές υπηρεσίες,
●  υπηρεσίες διαχείρισης ορολογίας,
●  υπηρεσίες προετοιμασίας και παράδοσης ορογραφικών πόρων,
●  υπηρεσίες ανάπτυξης εργαλείων,
●  υπηρεσίες αναφοράς και πληροφοριών,
●  εκπαιδευτικές υπηρεσίες,
●  υπηρεσίες πιστοποίησης.

Επίσης, στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1448 τονίζονται μερικές από τις γενικά αποδεκτές πρακτικές που ακολουθούνται στην ανάπτυξη και  παράδοση ορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και μερικά από τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά  τα οποία πρέπει να  διαθέτουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται στο πεδίο της ορολογίας. Σημειώνεται δε ότι το πρότυπο αυτό εστιάζεται στην ορολογία σε εξειδικευμένη γλώσσα και αντιτίθεται στους πόρους γενικής γλώσσας.

Κατεβάστε το κείμενο του σχεδίου ΕΛΟΤ 1448 από εδώ: http://www.elot.gr/SEP_ELOT_1448-el_2019.pdf. Μπορείτε να υποβάλετε παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό το αργότερο μέχρι 25/09/2019, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο υποβολής σχολίων (http://www.elot.gr/ELOT1448_ENTYPO-SXOLIWN.doc) και στέλνοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtenq ΑΤ elot.gr.

Άλλες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του ΕΛΟΤ στη διεύθυνση http://www.elot.gr/1452_ELL_HTML.aspx.


 

Search Tools