ἕστι νεανίας τις ἐν τῇ ὁδῷ πρὸ τῆς οἰκίας βουλόμενός σέ τι ἐρωτῆσαι. ἐρωτῶ ὑπ' αὐτοῦ.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
ἕστι νεανίας τις ἐν τῇ ὁδῷ πρὸ τῆς οἰκίας βουλόμενός σέ τι ἐρωτῆσαι. ἐρωτῶ ὑπ' αὐτοῦ.

My translation: Some young man is in the road infront of the house he wants since you had gone for something. I am not going secretly to your house.

Is this correct?

thank you
« Last Edit: 07 Apr, 2010, 03:23:11 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6048
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Welcome back, J.M.!  Your task for today:  look up the verb ἐρωτάω (contracted to ἐρωτῶ), and study how the aorist of all α-contract verbs is formed.  Also note that βουλόμενoς is a present middle participle.
I'm not sure what Hansen wants with ἐρωτῶ ὑπ' αὐτοῦ.  Is it copied correctly?  Is it meant to be a question?
Afterthought:  he might be trying to trip us up with the second person singular passive imperative.  Uncontracted, it would be ἐρωτά-ου.  But α + ου contract to form ῶ (sorry I didn't see that at first!).  So we have the awkward translation, "Be asked by him."
« Last Edit: 07 Apr, 2010, 21:21:50 by billberg23 »jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
ἐρωτω ουν ὑπ' αὐτου.
This is the correct form.

my new translation: Some youngman is in the road in front of your house, wanting you to ask something. Be asked by him.

Is this correct.

thank you
« Last Edit: 08 Apr, 2010, 02:03:50 by jmorsay »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6048
  • Gender:Male
 • Words ail me.
That's a lot better.  Just change "wanting you to ask something" to "wanting to ask you something."  Doesn't that make better sense logically? — especially since the last sentence says "be asked"!
BTW, when ἕστι appears at the beginning of a sentence, accented on the first syllable, it usually means "There is."  So "there is a young man."  The τις just translates as our indefinite article, "a." 

Search Tools