γεωτεμάχιο -> cadastral parcel

Apparatus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 1621
    • Gender:Male
  • Ως ουδέν γλυκίων ης πατρίδος ουδέ τοκείων γίγνεται
γεωτεμάχιο -> cadastral parcel

Από το Βήμα:

Γεωτεμάχιο - Bασική μονάδα καταγραφής του Eλληνικού Kτηματολογίου είναι το γεωτεμάχιο. Tο γεωτεμάχιο ορίζεται ως συνεχόμενη έκταση γης, που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Tο γεωτεμάχιο αποτελεί τη μοναδιαία επιφάνεια αναφοράς όλων των πληροφοριών του Kτηματολογίου.


 

Search Tools