Προκήρυξη θέσης μεταφραστή γερμανικών στη Lexicon

stathis

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 3373
    • Gender:Male
Προκήρυξη θέσης μεταφραστή στη Lexicon AE (εσωτερική θέση): DE προς EL
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ
Πτυχίο/δίπλωμα μετάφρασης, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό
Αποδεδειγμένη γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο επαγγελματικής μετάφρασης
Άριστη γνώση MS Office
Ταχύτητα δακτυλογράφησης άνω των 40 λέξεων/λεπτό
Άριστη γνώση της ελληνικής σε επίπεδο μητρικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο επαγγελματικής μετάφρασης
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή αποδεδειγμένη μεταφραστική πείρα
Ειδίκευση σε νομικές/οικονομικές μεταφράσεις
Γνώση μεταφραστικών εργαλείων
Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης
Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν για προφορική συνέντευξη και γραπτή δοκιμασία.
Έναρξη απασχόλησης: 15/1/2007
Χώρος εργασίας: Γραφεία Lexicon AE, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Αποδοχές: Αναλόγως προσόντων
Ασφαλιστικό Ταμείο: ΙΚΑ
Ωράριο: 9.00-17.00 Δευτέρα-Παρασκευή
Αποστολή βιογραφικών στο freelance AT lexicon.com.gr (Να σημειωθεί στο θέμα του μηνύματος η
ένδειξη “GermanInhouseTranslator”)
Η υποβολή βιογραφικών πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Πρόσθετες πληροφορίες δεν παρέχονται
τηλεφωνικώς. Βιογραφικά υποψηφίων που δεν πληρούν τα ως άνω αναφερόμενα απαραίτητα
προσόντα δεν θα απαντηθούν.
Περισσότερες πληροφορίες για τη Lexicon AE στην ιστοθέση: lexicon.com.gr
« Last Edit: 02 Jan, 2007, 16:02:12 by spiros »


 

Search Tools