καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ -> and potter is ill-disposed to potter, and carpenter to carpenter, and the beggar is envious of the beggar, the singer of the singer

Online spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 787014
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ -> And potter is ill-disposed to potter, and carpenter to carpenter, and the beggar is envious of the beggar, the singer of the singer (Hesiod, Works and Days 25f.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Works_and_Days
« Last Edit: 10 Aug, 2019, 13:57:59 by billberg23 »


 

Search Tools