Δεν ενοχλούν τις κοινωνίες τα πλαστικά και σκουπίδια παντού. Τις ενοχλούν όμως τα αιολικά.

 

Search Tools