ὁποία δ' ἦν αὕτη ἡ παίδευσις δύναταί τις γιγνώσκειν διάλογόν τινα τοῦ Πλάτωνος σκοπῶν -> It's possible to find out what kind of education that was by examining one of Plato's dialogues

Porphyrogenitos

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 2
Can figure every word but can't make sense of the sentence! Thanks
« Last Edit: 01 Jun, 2010, 14:24:55 by spiros » 

Search Tools