Ἀδώνι' ἄγομεν καὶ τὸν Ἄδωνιν κλᾴομεν -> We conduct the rites of Adonis, we weep for Adonis (Pherecrates, fr. 170)

kitt · 3 · 776

kitt

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
I would be very grateful if someone could translate this for me.

Aδώνi ayoμεν, κai τὀν ’ Aδώνiν kλάoμεν

Thank you. (I'm new here, hello!)

Best wishes,

Kit
« Last Edit: 15 Jun, 2010, 04:37:39 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6064
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Pherecrates (comic dramatist, 5th cent. BCE), fr. 170:
Ἀδώνι' ἄγομεν καὶ τὸν Ἄδωνιν κλᾴομεν:  We conduct the rites of Adonis and we weep for Adonis.
Hello, Kit ~ welcome to the Forum!
« Last Edit: 15 Jun, 2010, 04:41:31 by billberg23 »
 

Search Tools