Ελληνική γλώσσα και γλωσσική αγωγή (συνάντηση εργασίας) / Θεσσαλονίκη, 28 έως 30 Ιουνίου 2010

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 71011
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
Από 28 έως 30 Ιουνίου 2010 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την έδρα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Συνάντηση Εργασίας Ελλήνων και Ξένων Ειδικών με θέμα "Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσική Αγωγή".

Η κλειστή αυτή Συνάντηση Εργασίας θα δώσει την ευκαιρία στους ειδικούς να συζητήσουν αναλυτικά, καθ' ομάδες και εν ολομελεία, σημαντικές όψεις της γλώσσας και της γλωσσικής αγωγής, για όλες τις μορφές της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Η Συνάντηση βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και τα συμπεράσματά της θα ληφθούν υπόψη στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη γλώσσα.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Πηγή: http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2010/06/24/2690.html


 

Search Tools