Πρόγραμμα Μεταφραστικών Σπουδών Εξ Αποστάσεως

diceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Το Κέντρο Μεταφραστικών Σπουδών meta|φραση ανακοινώνει τη δημιουργία του Μονοετούς Προγράμματος Μεταφραστικών Σπουδών Εξ Αποστάσεως.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στην τέχνη και τις τεχνικές της γενικής μετάφρασης και να τους βοηθήσει να εξειδικευτούν σε δύο ή περισσότερους θεματικούς τομείς. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Διάρκεια: 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 18 μήνες.

Δομή: Μία ενότητα θεωρίας και τρεις ενότητες μεθοδολογίας και πρακτικής εξάσκησης στη μετάφραση με γενικά και εξειδικευμένα κείμενα.

Υποχρεωτικές ενότητες
 • Θεωρία της Μετάφρασης
 • Γενική Μετάφραση και Μεθοδολογία της Μετάφρασης

Ενότητες επιλογής
Πρακτική εξάσκηση με κείμενα δύο τομέων εξειδίκευσης:
 • Επιστήμες – Τεχνολογία
 • Λογοτεχνία
 • Οικονομική Μετάφραση
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες


Καλύπτονται τα εξής:
 θεωρία της μετάφρασης
 ανάλυση κειμένου
 μεθοδολογία αντιμετώπισης ευρέος φάσματος μεταφραστικών προβλημάτων
 κανόνες καλής γραφής και σωστής χρήσης της γλώσσας
 μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, πηγές στο Διαδίκτυο κ.ά.)
 πρακτική εξάσκηση με κείμενα μέσου και υψηλού βαθμού εξειδίκευσης
 πρακτικές συμβουλές έναρξης επαγγέλματος και εισόδου στην αγορά εργασίας

Οι σπουδαστές πρέπει να ολοκληρώσουν τις δύο υποχρεωτικές ενότητες και δύο ενότητες επιλογής. Προσφέρεται η δυνατότητα προαιρετικής περαιτέρω εξειδίκευσης με την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων ενοτήτων επιλογής.

Τίτλος Σπουδών: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές αποκτούν το Certificate in Translation Studies by Distance Learning. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Institute of Linguists για την απόκτηση του διεθνούς τίτλου πιστοποίησης μεταφραστικών δεξιοτήτων Diploma in Translation.

Προϋποθέσεις εγγραφής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (κάτοχοι Proficiency, φοιτητές ή απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας κ.λπ.) και να διαμένουν εκτός των ορίων του νομού Αττικής.

Εγγραφές: Καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
   
Περισσότερες πληροφορίες: Ζητήστε τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος από τη Γραμματεία (τηλ: 210.36.29.000).
« Last Edit: 24 Jun, 2005, 12:12:10 by spiros »
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies 

Search Tools