quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam iguais –> όσο πιο πολύ αλλάζουν τα πράγματα, τόσο πιο πολύ μένουν ίδια | τα ίδια αλλά διαφορετικά | όσο αλλάζουν τα πράγματα τόσο παραμένουν τα ίδια | όλο αλλάζει κι όλο μένει το ίδιο

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 814164
    • Gender:Male
  • point d’amour
quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam iguais –> όσο πιο πολύ αλλάζουν τα πράγματα, τόσο πιο πολύ μένουν ίδια | τα ίδια αλλά διαφορετικά | όσο αλλάζουν τα πράγματα τόσο παραμένουν τα ίδια | όλο αλλάζει κι όλο μένει το ίδιο

Chinese:
Mandarin: 萬事變化越大,越不會變化, 万事变化越大, 万事变化越大,越不会变化 (wànshì biànhuà yuè dà, yuè bù huì biànhuà), 萬變不離其宗 (zh), 万变不离其宗 (zh) (wàn biàn bù lí qí zōng)
Dutch: hoe meer alles verandert, hoe meer het hetzelfde blijft
Finnish: mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät ennallaan
French: plus ça change, plus c'est la même chose
Polish: Im bardziej się wszystko zmienia, tym bardziej jest tak samo.
Portuguese: quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam iguais


 

Search Tools