Καλοῖς μὲν λόγοις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐχ οἷός τ’ εἰμι λέγειν, ἀληθείᾳ δ' ἴσως. Τοῖς μέντοι ὑπὸ τῶν κατηγόρων λεχθεῖσιν οὐδαμῶς πιστεύω.

Jdsimcock

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 1
Καλοῖς μὲν λόγοις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐχ οἷός τ’ εἰμι λέγειν, ἀληθείᾳ δἴσως. Τοῖς μέωτοι ὑπὸ τῶν κατηγόρων λεχθεῖσιν οὐδαμῶς πιστεύω.
« Last Edit: 06 Oct, 2019, 22:38:00 by billberg23 »
 

Search Tools