Ανύτη η Τεγεάτιδα

billberg23

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6154
    • Gender:Male
  • Words ail me.
Θάεο τὸν Βρομίου κεραὸν τράγον, ὡς ἀγερώχως
      ὄμμα κατὰ λασιᾶν γαῦρον ἔχει γενύων
κυδιόων, ὅτι οἱ θάμ’ ἐν οὔρεσιν ἀμφὶ παρῆιδα
      βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Ναὶς ἔδεκτο χέρα.

(Anthologia Graeca, IX, 745)
 

Δες τον κερασφόρο τράγο του Βρομίου
πόσο αγέρωχα κρατεί το περήφανό του βλέμμα
των δασύμαλλων γενιών,  γιατί η Ναΐς  συχνά
του χάϊδευε με το ρόδινό της χέρι τις σγουρές του βοστρύχου τρίχες.

(Μετάφραση:  Χρήστος Α. Αλεξόπουλος)


Behold the hornéd goat of Bromius, how proudly
He keeps a haughty eye on his shaggy jowls,
Exulting that often in the hills
A Naiad took the curl around his cheek
Into her rosy hand.

(Μετάφραση:  Bill Berg)   « Last Edit: 20 Feb, 2007, 08:28:00 by billberg23 »


 

Search Tools