Konsumausgaben der privaten Haushalte -> δαπάνη για τελική κατανάλωση των νοικοκυριών, τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών

 

Search Tools