οικονομικός γεωργικός λογαριασμός (ΟΓΛ) -> Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LAWIG, LGR)

 

Search Tools