Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) -> Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)

Online spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 749401
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) -> Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)

 en
sustainable urban mobility plan       
SUMP       
bg
устойчив план за градска мобилност       
cs
plán udržitelné městské mobility       
da
plan for bæredygtig bytrafik       
de
Plan für nachhaltige städtische Mobilität       
Plan für nachhaltige Mobilität in den Städten       
el
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας       
ΣΒΑΚ       
et
säästva linnalise liikumiskeskkonna kava       
fi
kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma       
fr
plan de mobilité urbaine durable       
PMUD       
ga
plean soghluaisteachta uirbí inbhuanaithe       
hr
plan održive gradske mobilnosti       
it
piano urbano della mobilità sostenibile       
lt
tvaraus judumo mieste planas     
lv
ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāns       
mt
Pjan ta’ Mobilità Urbana Sostenibbli       
nl
duurzame stedelijke mobiliteitsplanning       
pl
plan zrównoważonej mobilności miejskiej       
pt
plano de mobilidade urbana sustentável       
PMUS       
ro
plan de mobilitate urbană durabilă       
PMUD       
sl
načrt trajnostne mobilnosti v mestih       
načrt za trajnostno mobilnost v mestih       
sv
plan för hållbar rörlighet i städer


 

Search Tools