Μεταπτυχιακές Σχολές Μετάφρασης σε Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία και Ιταλία

spiros · 15 · 29041

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851982
  • Gender:Male
 • point d’amour
Μεταπτυχιακές Σχολές Μετάφρασης σε Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία και Ιταλία

Με συστηματική έρευνα που διεξήχθη από ομάδα μελών ΔΕΠ των ξενόγλωσσων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από Εξωτερικούς Συνεργάτες, στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μετάφραση -Μεταφρασεολογία συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις σπουδές μετάφρασης στις προαναφερθείσες χώρες. Σ' ό,τι αφορά στην Ιταλία και Γερμανία δεν έγινε αναλυτική καταγραφή καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι στις χώρες αυτές δεν λειτουργούν οργανωμένα Μεταπτυχιακά Τμήματα, αλλά μόνο προπτυχιακά και υπάρχει απλώς η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Καρπός της συνολικής συλλογικής δουλειάς είναι η μελέτη που ακολουθεί.

I) Αγγλία

1) Πανεπιστήμιο του Warwick

I) Περιγραφή
Το Πανεπιστήμιο του Warwick ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας (4ο μεταξύ 100 πανεπιστημίων και 6ο στο σύνολο των Πανεπιστημίων της
Μεγάλης Βρετανίας). Έχει 15.000 φοιτητές, από τους οποίους το 42 % είναι μεταπτυχιακοί.

II) Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στη Σχολή Θεωρητικών Επιστημών υπάρχει το Κέντρο Βρετανικών και Συγκριτικών Πολιτιστικών Σπουδών (Centre for British and Comparative Cultural Studies). Διευθύντρια του Κέντρου είναι η Καθηγήτρια Susan Bassnett, η οποία είναι και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Warwick. Άλλοι συνεργάτες, καθηγητές είναι οι Piotr Kuhiwc%ak, Jim Bulpitt, Joanne Collie, David Dabydeen, John Gilmore, Jane Stevenson. Διδάσκουν επίσης επίτιμοι συνεργαζόμενοι καθηγητές καθώς και επισκέπτες καθηγητές.
Στο Κέντρο διδάσκονται διάφορα μεταπτυχιακά Προγράμματα σε επίπεδο Masters και PhD. Τα μεταπτυχιακά Προγράμματα του Κέντρου είναι :

1)Μετάφραση. 2)Συγκριτική Λογοτεχνία. 3)Σύγχρονες Βρετανικές Σπουδές. 4)Μετα-Αποικιακή Λογοτεχνία.

Οι φοιτητές για το M. Α. συμπληρώνουν μια αίτηση, και εφόσον πρόκειται να κάνουν και ερευνητική δουλειά, συνυποβάλλουν σύντομη πρόταση της έρευνάς τους και περιγραφή της σε 2.000 λέξεις. Εφόσον είναι δε εφικτό καλούνται και σε συνέντευξη.

III) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μετάφρασης

Στόχος του Προγράμματος είναι η μελέτη της ιστορίας της μετάφρασης και των πολιτισμικών επιρροών στο χειρισμό των κειμένων και η μεταφορά τους από τη μια γλώσσα στην άλλη. Το Πρόγραμμα του Warwick θεωρεί το μεταφραστικό έργο θεμελιώδες στην ιστορία της λογοτεχνίας και το ρόλο του μεταφραστή ζωτικό και ουσιαστικό. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν το δικό τους προσωπικό μεταφραστικό έργο με σημειώσεις και σχολιασμό.
Το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι συνδυασμός υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής και η συγγραφή, στο τέλος, της διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές παρακολουθούν 2 υποχρεωτικά μαθήματα: (1ο: Μεταφραστικές Σπουδές και Θεωρία, 2ο: Ιστορία της Μετάφρασης) καθώς και 1 μάθημα επιλογής.
Η βαθμολογία των φοιτητών συμψηφίζεται από την παρακολούθηση των μαθημάτων, τις σύντομες γραπτές εργασίες (έκτασης 3.500 λέξεων για κάθε μάθημα), καθώς την τελική διπλωματική εργασία (20.000 λέξεις).
Πολλοί από τους φοιτητές συνεχίζουν για διδακτορικό. Κάποια από τα θέματα διατριβών σε λογοτεχνική μετάφραση είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
- Μεταφράζοντας την ποιητική μεταφορά-Διερεύνηση της μεταφραστικής διαδικασίας.
- Προβλήματα στη μετάφραση ποίησης από τη Μαλαισία.
- Κείμενο, νόημα και ερμηνεία: συγκριτική μελέτη των δυτικών και κινέζικων λογοτεχνικών θεωριών.
- Ο διερμηνέας ως διαπολιτισμικός μεσολαβητής.
- Ακολουθώντας ένα μοντέλο μετάφρασης για την αφρικανική λογοτεχνία, από τα γαλλικά στα αγγλικά.

IV) Πληροφορίες για το Πρόγραμμα: Προϋποθέσεις εισαγωγής : Πτυχίο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην ξένη γλώσσα, ή πτυχίο στα αγγλικά και στη Συγκριτική λογοτεχνία ή στα αγγλικά και σε συσχετιζόμενες λογοτεχνίες, ή πτυχίο στα αγγλικά όπου ο φοιτητής δείχνει την απαιτούμενη ικανότητα σε μία άλλη γλώσσα. Υποψήφιοι που είναι σε θέση να δείξουν την απαραίτητη γλωσσολογική ικανότητα προτιμούνται.
Δίπλωμα στη Μετάφραση (εννέα μήνες σε τακτική βάση) :
Οι υποψήφιοι λαμβάνουν το βασικό μάθημα της μετάφρασης και των σπουδών Reception (που είχε περιγραφεί νωρίτερα) και δύο επιλογές. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από εργασίες για το μάθημα και εργασίες, που φτάνουν τις 15.000 λέξεις.
Προϋποθέσεις εισαγωγής: Τουλάχιστον ένα πτυχίο ανωτάτης σχολής σε κάποιο σχετικό τομέα ή τομείς, ανώτερο πτυχίο ικανότητας σε τουλάχιστον μία άλλη γλώσσα πέρα από τα αγγλικά.
Πιστοποιητικό μετάφρασης δέκα εβδομάδων :
Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο αυτούς που επιθυμούν να σπουδάσουν μετάφραση στη διάρκεια μόνο ενός τμήματος της ακαδημαϊκής χρονιάς. Προσφέρεται ή στην πρώτη περίοδο (Σεπτέμβριος — Δεκέμβριος) ή στην δεύτερη περίοδο (Ιανουάριος — Απρίλιος). Οι φοιτητές παρακολουθούν το βασικό μάθημα, Μετάφραση, σπουδές Reception, καθώς και δύο αποδεκτές επιλογές.

2) Πανεπιστήμιο του Essex

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Πανεπιστημίου του Essex έχει διάρκεια ενός χρόνου (από Σεπτέμβριο έως Σεπτέμβριο). Οι φοιτητές γίνονται δεκτοί με βάση ένα δείγμα της μεταφραστικής τους δουλειάς και τους βαθμούς τους του πρώτου πτυχίου. Για το Μάστερ τους προσφέρονται 20 σεμινάρια συνολικά, 10 ανά εξάμηνο. Εκτός από τεστ, γράφουν τέσσερα δοκίμια που σχετίζονται με τα σεμινάρια, καθώς επίσης και μία διπλωματική εργασία περίπου 20.000 λέξεων. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται μετά το τέλος των μαθημάτων και ολοκληρώνεται ως τις 15 Σεπτεμβρίου, πριν από την αποφοίτηση. Η περίοδος συγγραφής περιλαμβάνει ένα σεμινάριο από τον Διευθυντή του Προγράμματος με το οποίο συνεχίζεται η έρευνα περί θεωρίας της μετάφρασης. Οι φοιτητές επίσης παραδίδουν εργασίες σχετικές με τον σχεδιασμό και τη συγγραφή της διπλωματικής.
Το περιεχόμενο των μαθημάτων της Λογοτεχνικής Μετάφρασης υποδεικνύεται με ακρίβεια από τον τίτλο. Είναι μαθήματα που περιλαμβάνουν απαιτητικές σπουδές στη συγκριτική λογοτεχνία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, τη θεωρία της μετάφρασης και τις μεταφραστικές ικανότητες στις γλώσσες που κατέχει ο φοιτητής. Δεν πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο χειρίζεται θέματα μετάφρασης άσχετα προς τα λογοτεχνικά ενδιαφέροντα (για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα μάθημα πάνω στην ορολογία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Το συμπέρασμα είναι ότι για φοιτητές των οποίων τα ενδιαφέροντα είναι πολιτιστικά, γλωσσολογικά και λογοτεχνικά, το πρόγραμμα είναι άριστα δομημένο.
Τα μαθήματα προσεγγίζουν τη λογοτεχνία και τη μετάφραση μέσα από ένα σύνολο προοπτικών, περιλαμβάνοντας μία ποικιλία περιόδων, ιστορικών και πολιτιστικών παραγόντων, μία ποικιλία ειδών (περιλαμβάνοντας και τον κινηματογράφο), καθώς και σύγχρονες θεωρητικές προοπτικές.
Τα Σεμινάρια για το πρώτο εξάμηνο είναι πάνω στα ακόλουθα θέματα: 1) Βασικές έννοιες στις σπουδές μετάφρασης — μετάφραση, αξιοπιστία, αντιστοιχία, διαφάνεια, και λόγος — πεδίο δράσης της Συγκριτικής Λογοτεχνίας, 2) Βοηθητικά βιβλία, εγχειρίδια, μετάφραση και internet, 3) Μεταφραστικότητα, 3) Ο αναγνώστης, 5) Οι αξιώσεις του κειμένου, 6) Μεταφράσεις που εισέρχονται στον Κανόνα, 7) Ευκολία μετάφρασης, 8) Οι αξιώσεις της θεωρίας, 9) Μετάφραση και λόγος, 1 0) Μετάφραση και λογοτεχνικό στυλ.
Στο δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνονται Σεμινάρια της θεωρητικής κατεύθυνσης (Άποδομισμός, Η γυναίκα μεταφράστρια, Μετά-αποικισμός, Μεταμοντέρνα μετάφραση) καθώς επίσης και των εξειδικευμένων λογοτεχνικών και ειδικών κατευθύνσεων (π.χ. Μεταφράζοντας μία ιστορική μορφή — Γαλιλαίος, Μπρεχτ/ Ξαναγράφοντας μία μυθική μορφή — Ζαν ντ' Άρκ/ Μεταφράζοντας μεσαιωνικά πεζά έπη/ Μετάφραση της Αναγέννησης/ Μοντέρνες μεταφράσεις/ Μύθος στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο/ Προσαρμογές/ επαναδημιουργίες/ αυτοτελείς συνέχειες/ Λογοκλοπή μιας λογοτεχνικής μορφής/ Μεταμυθιστόρημα και οι κίνδυνοι του επαναδιαβάσματος).
Πέρα από το κανονικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα, το διδακτικό προσωπικό στη Λογοτεχνική Μετάφραση οργανώνει επίσης Συνέδρια καθώς και εβδομαδιαία Σεμινάρια πάνω σε εξειδικευμένα θέματα. Για παράδειγμα, το 1 999, διοργανώθηκαν εβδομαδιαία σεμινάρια πάνω στο θέμα Μετάφραση και Έθνος, περιλαμβάνοντας ιταλικά και γαλλικά θέματα (Δάντης και Σαίξπηρ, Μοντάλε και Τουρνιέ, Πασολίνι και Ζολά, Φο και Ανούιγ).
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η σειρά των μαθημάτων της Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο του Essex είναι αρκετά ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας από την άποψη της συγκριτικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής θεωρίας. Αντίθετα με τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αυτή η σειρά μαθημάτων δεν είναι ισορροπημένη σε σχέση με τα Σεμινάρια τα οποία από τη μία πλευρά αφιερώνονται στη λογοτεχνική θεωρία και λογοτεχνία, και από την άλλη σε ικανότητες εφαρμοσμένης μετάφρασης. Παρ ' όλα αυτά, οι φοιτητές στο Essex διδάσκονται μία ποικιλία εφαρμογών, και η δουλειά τους πάνω στη μετάφραση συντονίζεται προσεκτικά.
Στο Πανεπιστήμιο του Essex το πρόγραμμα του Μάστερ στην πρακτική και στη θεωρία της μετάφρασης στοχεύει στην ενίσχυση των πρακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών στη μετάφραση και στην προσφορά πνευματικών και φιλοσοφικών προσεγγίσεων στον τομέα της μετάφρασης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα στην πρακτική μετάφραση σε μία από τις αντίστοιχες γλώσσες κατεύθυνσης (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, ιταλικά, σκανδιναβικά), και σε θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στη μετάφραση.

3) Πανεπιστήμιο East Anglia

Στο Πανεπιστήμιο East Anglia το πρόγραμμα του Μάστερ στη Λογοτεχνική Μετάφραση περιλαμβάνει και πρακτική διάσταση και δίνει μεγάλη έμφαση σε υφολογικά και σε πολιτιστικά θέματα. Ενώ οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται βασίζονται στους φοιτητές - μεταφραστές του campus, τα γαλλικά, γερμανικά και τα σκανδιναβικά είναι οι βασικές ξένες γλώσσες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής : α) Μια σερά από εργαστήρια/ διαλέξεις από επισκέπτες επαγγελματίες μεταφραστές πάνω σε μια ποικιλία θεμάτων, π.χ. η σχέση μεταξύ της λογοτεχνικής μετάφρασης και άλλων ειδών μετάφρασης, προβλήματα ειδικά στη λογοτεχνική μετάφραση, μεταφράζοντας Ibsen, και γερμανική ποίηση, β) Υφολογία (πρώτο εξάμηνο) — τα θέματα περιλαμβάνουν: μεταφορά, είδος κειμένου και γλωσσικό ιδίωμα, και iconiäty, γ) Μετάφραση (πρώτο εξάμηνο) — ένα εργαστήριο όπου οι φοιτητές παρουσιάζουν και συζητούν την εργασία τους, δ) Θεματικές σπουδές (δεύτερο εξάμηνο) — τα θέματα περιλαμβάνουν πολιτισμό και μετάφραση και Αγγλική Λογοτεχνία, ε) Μεταφραστές (δεύτερο εξάμηνο) — εκδηλώσεις και πρακτικές από διάσημους μεταφραστές λογοτεχνίας όπως μεταφραστές των Dryden, Goethe και Pound, στ) μία προφορική εξέταση, ζ) μία διπλωματική η οποία λαμβάνει τη μορφή μίας σχολιασμένης μετάφρασης 20.000 — 25.000 λέξεων, παρόλο που άλλα θέματα όπως η θεωρία μετάφρασης είναι πιθανά και το απαιτούμενο μέγεθος είναι 12.000 — 15.000 λέξεις.
Προϋποθέσεις εισαγωγής : Συνήθως απαιτείται πτυχίο Ανώτατης Σχολής, παρόλο που οι φοιτητές μεταφραστές με δημοσιευμένη μεταφραστική δουλειά προτιμούνται.

4. Πανεπιστήμιο του Middlesex Στο Πανεπιστήμιο του Middlesex το πρόγραμμα του Μάστερ στη θεωρία και πρακτική της μετάφρασης περιλαμβάνει τα εξής :
Υπάρχουν τρεις βασικοί στόχοι σ' αυτή τη σειρά μαθημάτων : να προαγάγουν τις σπουδές της μετάφρασης, όπως εφαρμόζονται και γίνονται αντιληπτές από τους μεταφραστές και τους ειδικούς στη μετάφραση, για το ίδιο το εγγενές ενδιαφέρον του, και ως τρόπο πλαισίωσης της θεωρίας και της πρακτικής της μετάφρασης στην σύγχρονη κουλτούρα, να προαγάγει μία προωθημένη μελέτη μεθόδων και ερμηνειών της εργασίας των μεταφραστών μέσα από τη συγκριτική μελέτη δημοσιευμένων μεταφράσεων, χειρογράφων, προλόγων μεταφραστών, μεταφορών στη μετάφραση, και την αλληλεπίδραση συγκεκριμένων μεταφραστών κάτω από ένα κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει συγγραφείς, βιομηχανία εκδόσεων και συγκεκριμένες ιστορικές καταστάσεις, και να προαγάγει την πρακτική της μετάφρασης με την ενθάρρυνση των φοιτητών να μεταφράσουν ως προνομιούχοι πολυπολιτισμικοί αναγνώστες και συγγραφείς και να εκπαιδευτούν σ' αυτούς τους ρόλους.
Η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει έξι ενότητες οι οποίες διδάσκονται σε δύο εξάμηνα : Έρευνα στη μετάφραση I και II, Εισαγωγή στη μετάφραση, ο μεταφραστής ως αναγνώστης και συγγραφέας, μεταφραστικά εργαστήρια, θεωρία μετάφρασης : ιστορία και σύγχρονες τάσεις, η πρακτική της μετάφρασης, και μία διπλωματική 1 5.000 — 20.000 λέξεων. Οι φοιτητές μπορούν να παραδώσουν μία μετάφραση αντί για μία διπλωματική, η οποία συνοδεύεται από μία εισαγωγή της οποίας η έκταση πρέπει να αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της μετάφρασης τουλάχιστον.
Η αξιολόγηση γίνεται μόνο μέσα από εργασίες — συνολικά έντεκα—, μία προφορική παρουσίαση καθώς και την τελική διπλωματική εργασία.
Προϋποθέσεις εισαγωγής : Πτυχίο ανώτατης σχολής από την Αγγλία ή από άλλο υπερπόντιο πανεπιστήμιο ή από το CNNA, στις μοντέρνες γλώσσες ή σε αντικείμενο ανθρωπιστικών σπουδών. Λαμβάνονται υπόψη και οι υποψήφιοι με επαγγελματικά προσόντα όπως η μετάφραση ή αυτοί που δεν είναι απόφοιτοι αλλά που έχουν κάνει μια σχετική έρευνα. Η ικανότητα χειρισμού της αγγλικής είναι όρος για όλους τους υποψηφίους και η μετάφραση θα είναι στη μητρική γλώσσα ή στη γλώσσα της καθημερινής χρήσης.

5) Πανεπιστήμιο του Edinburgh Στο Πανεπιστήμιο του Edinburgh το Μάστερ στην πρακτική και θεωρία της μετάφρασης στοχεύει στο να αυξήσει τις πρακτικές ικανότητες των φοιτητών στη μετάφραση και να τους προσφέρει πνευματικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις στη διαδικασία της μετάφρασης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα στην πρακτική μετάφραση η οποία εφαρμόζεται σε μία από τις συμμετέχουσες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, ιταλικά, σουηδικά), και σε θεωρητικές προσεγγίσεις στη μετάφραση.
Κατατίθεται κατάλογος με τις μεταπτυχιακές σχολές Μετάφρασης στην Αγγλία:

Μεταπτυχιακές Σχολές Μετάφρασης στην Αγγλία:

1. University of East Anglia
MA. στη Λογοτεχνική Μετάφραση
Διάρκεια σπουδών: 1 χρόνος full time/ 2 χρόνια part time
Δίδακτρα: δεν αναφέρονται.
Πληροφορίες: Graduate Admissions Secretary.

2. School of Modern Languages and European Studies School of Modern Languages and European Studies University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ U.K.
Τηλέφωνο: (01603) 592750 Τηλεμοιότυπο: (01603) 250599

3. University of Essex
M.A. στη Λογοτεχνική Μετάφραση
Διάρκεια σπουδών: 1 χρόνος full time/ 2 χρόνια part time
Δίδακτρα: δεν αναφέρονται
Διευθυντής:: Leon Burnett
Πληροφορίες: Elisabeth Weal
Graduate Secretary
Department of Literature
University of Essex
Colchester CO4 3SQ
U.K.
Τηλέφωνο: (01206) 872624 Τηλεμοιότυπο: (01206) 872620 e- mail: eweal@essex.ac.uk

4. University of Warwick
M.A. στις Μεταφραστικές Σπουδές/ Πτυχίο στις Μεταφραστικές Σπουδές
Διάρκεια σπουδών: 1 χρόνος full time/ 2 χρόνια part time.
Πτυχίο σε εννέα μήνες full time
Δίδακτρα: δεν αναφέρονται
Πληροφορίες: The Secretary
Centre for British and Comparative Cultural Studies
University of Warwick
Coventry, CV4 7AL U.K..
Tel: 0044 2476 523655
Fax: 0044 2476 524468
E-mail: j.bailey@warwick.ac.uk
http://www.warwick.ac.uk/fac/arts/BCCS/

Ή στις Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Graduate School
Tel: 0044 2476 524585
Fax: 0044 2476 524586
E-mail: pgadmissions@,admin.warwick.ac.uk http://www.warwick.ac.uk/info/pgapp/pgform.htmi

5) Middlesex University
M. A. στη Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης
Διάρκεια σπουδών: 1 χρόνος full time/ 2 χρόνια part time
Δίδακτρα: δεν αναφέρονται
Πληροφορίες: Admissions Office
School of Humanities and Applied Social Studies

6) Middlesex University Διεύθυνση: White Hart Lance London N17 8HR
U.K.
Τηλέφωνο: (0181) 3626722 e-mail: tadmissions@mdx.ac.uk Website: http://www.mdx.ac.uk

7) University of Manchester Institute of Science and Technology MA. στις Μεταφραστικές Σπουδές Διάρκεια σπουδών: 1 χρόνος Δίδακτρα: δεν αναφέρονται Διευθύντρια: Mona Baker
Διεύθυνση:
Postgraduate Admissions Institute of Science and Technology University of Manchester Manchester M 13 9 PL U.K.
Τηλέφωνο: (0161) 2753144 Τηλεμοιότυπο: (0161) 2753256.

ΙΙ) Γαλλία

Στη Γαλλία λειτουργούν εδώ και δεκαετίες εξειδικευμένες Σχολές στη Μετάφραση και στη Διερμηνεία. Στα Πανεπιστήμια αυτά μπορεί να αποκτήσει κανείς το DESS (BAC και πέντε επιπλέον χρόνια σπουδών), δίπλωμα εφάμιλλο με εκείνο των καλύτερων Σχολών Μετάφρασης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανήκουν σε Ιδρύματα ή Ιδιωτικές Σχολές προσφέρουν κύκλους Σπουδών τετραετούς ή πενταετούς φοιτήσεως μετά το BAC. Στα Τμήματα αυτά μπορεί κανείς να εισαχθεί σε διαφορετικά επίπεδα και να αποκτήσει ένα από τα ακόλουθα εθνικά διπλώματα:

- DEUG
- LICENCE
- MAITRICE
- DESS
- DEA.

Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία λειτουργούν οι παρακάτω Μεταπτυχιακές Σχολές Μετάφρασης:

ΣΧΟΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Ecole supérieure ^interprètes etde traducteurs, Centre universitaire Dauphine — ESIT, Paris III
Τομέας Διερμηνείας (2 έτη) Όροι εγγραφής : - licence οποιασδήποτε ειδικότητας - πολύ καλή γνώση τριών γλωσσών (γαλλικά, αγγλικά υποχρεωτικά)
Επαγγελματικές προοπτικές : διερμηνέας συνεδρίων, κ.α.
Τομέας Μετάφρασης (3 έτη)
Όροι εγγραφής : - DEUG κυρίως στις Εφαρμοσμένες
Ξένες Γλώσσες ή στις Ξένες Γλώσσες
- Πολύ καλή γνώση δύο ή τριών γλωσσών (γαλλικά και
αγγλικά υποχρεωτικά) Επαγγελματικές προοπτικές : μεταφραστής
DEA στη Μεταφρασεολογία και Διδακτορικό

2. Institut de perfectionnement en langues vivantes de ^université catholique de POuest
Όροι εγγραφής : φάκελος υποψηφιότητας και εξετάσεις για
κατόχους του bac με υποχρεωτική γνώση αγγλικών και
γερμανικών ή αγγλικών και ισπανικών.
Η εξειδίκευση στη μετάφραση αρχίζει στο τρίτο έτος και
διαρκεί ένα έτος.
Αριθμός εισακτέων : 60
Η εξειδίκευση στη διερμηνεία συνεδρίων προαπαιτεί το πτυχίο της μετάφρασης ή maîtrise και διαρκεί ένα έτος. Αριθμός εισακτέων : 12

ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

1. Ecole supéneure de langues en traduction — ESST,
Université catholique de Lyon (4 έτη) Όροι εγγραφής : φάκελος υποψηφιότητας + συνέντευξη για τους κατόχους bac
- καλή γνώση γαλλικών και ξένων γλωσσών
Γλώσσες : αγγλικά (υποχρεωτικά), γερμανικά, ισπανικά και
(προαιρετικά) ιταλικά και ρωσικά.
Εξάμηνη πρακτική εξάσκηση τη Γερμανία, Ισπανία ή Ιταλία. Δίπλωμα : πιστοποιητικό ανωτάτων σπουδών στις γλώσσες και στη μετάφραση

DESS ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Université de Lille III — Charles de Gaulle
UFR Angellier Langue, littérature et civilisations des pays anglophones.
DESS στην εξειδικευμένη μετάφραση α. Ειδικότητα νομικής ορολογίας και τεχνικών ιδιωμάτων (1 έτος)
β. Ειδικότητα στη μετάφραση και την κινηματογραφική απόδοση (1 έτος)

2. Université de Lyon II — Lumière
DESS στη μετάφραση και παραγωγή εξειδικευμένων κειμένων
Αγγλικά του βιοϊατρικού και φαρμακολογικού τομέα (1 έτος)
* Ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται είναι και η μεταφρασεολογία

3. Université de Metz
UFR de lettres et sciences humaines
DESS τεχνικές της γλώσσας
Εξειδίκευση στην αυτόματη επεξεργασία και στις τεχνικές της μετάφρασης (1 έτος)
* Ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται είναι και η μεταφρασεολογία

4. Université de Paris VII — Denis-Diderot
UFR dÉtudes anglophones — Charles V
DESS στη λογοτεχνική επαγγελματική μετάφραση μετάφραση αγγλικά —γαλλικά (1 έτος)
Όροι εγγραφής :
- licence αγγλικής με τα γαλλικά ως μητρική γλώσσα Επιπλέον απαιτείται :
- ή maîtrise Αγγλικών ή άλλη maîtrise και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- ή ο υποψήφιος να είναι καθηγητής αγγλικών ή επαγγελματίας μεταφραστής λογοτεχνικών ή τεχνικών κειμένων
- γραπτό τεστ + συνέντευξη
Αριθμός υποψηφίων: 77 Αριθμός εισακτέων: 1 4 Κύρια μαθήματα
- Θεωρητικά μαθήματα : συγκριτική υφολογία, γλωσσολογία, διαγλωσσική θεώρηση των ρητορικών σχημάτων
- Εργαστήρια : τα γαλλικά των μεταφραστών, κριτική και συγκριτική μελέτη των διαφόρων μεταφράσεων του ιδίου
έργου, απόδοση του ύφους, πολιτισμικές αναφορές του αγλλοσαξωνικού κόσμου, μετάφραση δημοσιογραφικών κειμένων
- Πρακτική εξάσκηση : 6-8 βδομάδες σε εκδοτικούς οίκους Επαγγελματικές προοπτικές : εκδοτικοί τύποι, τύπος, αρχειοθέτηση και επικοινωνία
UFR études interculturelles de langues appliquées
DESS στις τεχνικές των γλωσσών και στην εξειδικευμένη
μετάφραση (1 έτος)

5. Université de Toulouse II — Le Mirail
UFR de langues, civilisations et littératures etrangères
DESS στην τεχνική της μετάφρασης και στην εξειδικευμένη μετάφραση
* Διδάσκεται το μάθημα Μεθοδολογία της Μετάφρασης
Université de la Sorbonne Nouvelle — Paris III
École supérieure d'interprètes et de traducteurs
Η Ανώτατη Σχολή Διερμηνέων και Μεταφραστών (ÉSIT) ιδρύθηκε το 1957. Αποτελείται από δύο τομείς: τον Τομέα Μετάφρασης και τον Τομέα Διερμηνείας. Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές της στην επαγγελματική μετάφραση καταρτίζοντάς τους έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Τρίγλωσσοι μεταφραστές και διερμηνείς Η γνώση της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα Α ή γλώσσα Β) και της αγγλικής (γλώσσα Α, Β ή Γ) είναι υποχρεωτική. Η τρίτη γλώσσα μπορεί να είναι: η γερμανική, η αγγλική, η αραβική, η κινέζικη, η ισπανική, η ιταλική, η ρωσική.

Δίγλωσσοι μεταφραστές και διερμηνείς
Γαλλικά — αγγλικά, γαλλικά — γερμανικά, γαλλικά — κινέζικα.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι DEUG ή ισότιμου πτυχίου (bac + 2). Οι εισαγωγικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
• ένα τεστ που έχει σκοπό να αξιολογήσει τη γνώση της
γαλλικής αλλά και την κριτική ικανότητα του υποψηφίου. Αν ο υποψήφιος περάσει το τεστ τότε μπορεί να παρουσιαστεί στις εξετάσεις γλώσσας (έκθεση στη γλώσσα Β και Γ και μετάφραση ενός αποσπάσματος στη γλώσσα Α).
Οι υποψήφιοι φοιτητές κάτοχοι DEUG ή ισότιμου πτυχίου (bac+2) των οποίων ο βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις υπερβαίνει το 14 στα 20 μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο δεύτερο έτος σπουδών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο έτος: εισαγωγή στην έρευνα επιστημονικών στοιχείων (γαλλικά), κριτική ανάγνωση κειμένων (γαλλικά), η τελειοποίηση στη γνώση της γαλλικής, αγγλικής, κινέζικης,
γενική μετάφραση (Β προς Α και Γ προς Α), εισαγωγή στη γλωσσολογία και στην υφολογία, οικονομία και επιχειρήσεις (γαλλικά).
2ο έτος: μετάφραση τεχνικών κειμένων Ι, ΙΙ, μετάφραση οικονομικών κειμένων Ι, ΙΙ, ορολογία, διερμηνευτική θεωρία της μετάφρασης, ευρωπαϊκός χώρος, τελειοποίηση στη γνώση των γλωσσών.
3ο έτος: μετάφραση τεχνικών, οικονομικών και επιστημονικών κειμένων (Β προς Α, Α προς Β, Γ προς Α).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οι πτυχιούχοι της ÉSIT μπορούν να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ή ακόμα να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς των διεθνών οργανισμών και των υπουργείων. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της ÉSIT μπορεί να βοηθήσει τους νέους πτυχιούχους στην ανεύρεση εργασίας.

Université Marc Bloch — Strasbourg II Institut de traducteurs, d' interprètes et de relations internationales (ITI-RI)

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι φοιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι licence ή ισότιμου πτυχίου (bac+3) με πολύ καλή γνώση:
• τουλάχιστον δύο γλωσσών εκτός της γαλλικής (για τους υπηκόους της Ε.Ε.)
• τουλάχιστον μίας γλώσσας εκτός της γαλλικής (για τους υπηκόους άλλων χωρών) καθώς και άριστη γενική μόρφωση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δύο πανεπιστημιακά έτη:
1ο έτος: Diplôme Universitaire (D.U.)
2ο έτος: Diplôme d' Études Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.)

Δεκτοί στο DESS γίνονται οι κάτοχοι maîtrise ή ισότιμου πτυχίου (bac+4) που θα πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
D.U. μεταφραστή του Πανεπιστημίου Marc Bloch, Strasbourg
II
D.E.S.S. στην επαγγελματική μετάφραση και στη διερμηνεία D.E.S.S. στην επαγγελματική μετάφραση με εξειδίκευση στη μετάφραση οπτικοακουστικών μέσων (υποτιτλισμός)

ΚΟΣΤΟΣ
Τα δίδακτρα ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει την αίτηση εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Αφού εξετασθεί ο φάκελος υποψηφιότητας, καλείται να παρουσιασθεί στις εισαγωγικές εξετάσεις που γίνονται τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί μετά από απόφαση της εξεταστικής επιτροπής του Ινστιτούτου γράφονται:
• στο ITI-RI και
• στο Πανεπιστήμιο Marc Bloch.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γραπτά: ευθεία και αντίστροφη μετάφραση στην ξένη γλώσσα, εξέταση στη γαλλική (περίληψη κειμένου) Προφορικά: η συνέντευξη που ακολουθεί έχει σκοπό να αξιολογήσει το γλωσσικό επίπεδο στις ξένες γλώσσες και τη χρήση της γαλλικής γλώσσας, τη γενική μόρφωση και τα κίνητρα του υποψηφίου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ITI-RI δέχεται υποτρόφους στο Τμήμα Μετάφρασης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Στο πρώτο έτος σπουδών (προετοιμασία D.U.) διδάσκονται κατά κύριο λόγο οι τεχνικές της μετάφρασης, μέσω διαφόρων κειμένων πολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού περιεχομένου και γίνεται μια εισαγωγή στην επαγγελματική και εξειδικευμένη μετάφραση καθώς και στις τεχνικές της διερμηνείας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο μελλοντικός μεταφραστής αποκτά τις βασικές γνώσεις που θα του επιτρέψουν αργότερα να εργαστεί ως διερμηνέας συνεδρίων, π.χ. σε μια επιχείρηση. Στο τέλος του πρώτου έτους, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα είτε να προσανατολιστεί προς τη διερμηνεία (σ' αυτήν την περίπτωση, αφού πετύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις, μπορεί να εγγραφεί στο δεύτερο έτος σπουδών στη διερμηνεία) είτε να εξειδικευτεί στην επαγγελματική μετάφραση και στη διερμηνεία ή ακόμα στην επαγγελματική μετάφραση με έμφαση στη μετάφραση οπτικοακουστικών μέσων (υποτιτλιμός).
D.E.S.S. στην επαγγελματική μετάφραση και στη διερμηνεία Γλωσσικά μαθήματα: Μετάφραση (γλώσσες 1 και 2), Γαλλικά (ως ξένη και ως μητρική γλώσσα), Ταυτόχρονη διερμηνεία, Τρίτη ξένη γλώσσα (επιλογή).
Εφαρμοσμένα μαθήματα: Ιστορία και θεωρία της μετάφρασης, Εφαρμοσμένη γλωσσολογία στη μετάφραση, Ορολογία, Δίκαιο, Εξειδικευμένες τεχνικές, Εισαγωγή στη διερμηνεία, Εργαλεία της επαγγελματικής μετάφρασης.
D.E.E.S. στην επαγγελματική μετάφραση με εξειδίκευση στη μετάφραση οπτικοακουστικών μέσων (υποτιτλισμός) Γλωσσικά μαθήματα: Επαγγελματική μετάφραση (γλώσσες 1 και 2), Μετάφραση εφαρμοσμένη στα οπτικοακουστικά μέσα (γλώσσες 1 και 2), Γαλλικά (ως ξένη και ως μητρική γλώσσα) Εφαρμοσμένα μαθήματα: Εισαγωγή στη μετάφραση οπτικοακουστικών μέσων, Τεχνικές της μετάφρασης οπτικοακουστικών μέσων, Εξειδικευμένες τεχνικές.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το ITI-RI προσφέρει μεταπτυχιακή κατάρτιση στην επαγγελματική μετάφραση. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από επαγγελματίες μεταφραστές, καθηγητές της γλώσσας ειδικότητας και εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένους σε διάφορους τομείς (τεχνικά θέματα, νομικά, οικονομικά, γλωσσολογία, κ. ά.).
Ο καλός μεταφραστής έχει πολλές επαγγελματικές προοπτικές στη Γαλλία και στο εξωτερικό, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως υπάλληλος σε επιχείρηση ή διεθνή οργανισμό. Μπορεί επίσης να σταδιοδρομήσει σε παράλληλους τομείς, όπως π.χ. ορολογία, διδασκαλία ή δημόσιες σχέσεις.

Université de Haute Bretagne — Rennes 2 Centre de Formation de Traducteurs — Terminologues & Rédacteurs (CFTTR)

To CFTTR διοικητικά ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών (LEA) του Πανεπιστημίου Rennes 2. Προετοιμάζει τους φοιτητές για τα διπλώματα:
- licence στη μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων
- maîtrise στη μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων
- DESS στις «γλώσσες και τεχνικές» με ειδικότητες: στη μετάφραση εξειδικευμένων και τεχνικών κειμένων, στην ορολογία,
στη σύνταξη εξειδικευμένων και τεχνικών κειμένων,
στη συγκέντρωση και ταξινόμηση επιστημονικών στοιχείων,
στην πληροφορική.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Εκτός από τα ήδη γνωστά επαγγέλματα του μεταφραστή τεχνικών ή εξειδικευμένων κειμένων, οι πτυχιούχοι του CFTTR μπορούν να εργασθούν ως μεταφραστές ορολογίας, προγραμματιστές συστημάτων μετάφρασης, συντάκτες εξειδικευμένων κειμένων, κ.α.
Το Πανεπιστήμιο της Rennes καταρτίζει τους μελλοντικούς μεταφραστές λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς καθώς και τις επαγγελματικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Υπήρξε το πρώτο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που εισήγαγε, από το 1979, το μάθημα της επιστημονικής ορολογίας. Η συνεχής πρακτική (stages), η επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων, η παραμονή στη χώρα της οποίας μελετάται η γλώσσα, η εξοικείωση με τις νέες επιστήμες και τεχνολογίες συμβάλλουν στην πλήρη και αποτελεσματική κατάρτιση των φοιτητών. Το 90% των φοιτητών που απέκτησε στον μεταπτυχιακό τίτλο DESS αποκαταστάθηκε επαγγελματικά λίγους μήνες μετά την απόκτηση του διπλώματος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι baccalauréat ή ισότιμου πτυχίου για να γραφούν στο πρώτο έτος Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την εξειδικευμένη μετάφραση, θα μπορέσουν, αφού αποκτήσουν τον τίτλο DEUG (bac+2), να γραφτούν στη licence (bac+3), που με τη σειρά της, θα επιτρέψει να γραφούν στη maîtrise (bac+4). Οι κάτοχοι maîtrise ή ισότιμου διπλώματος που θα πετύχουν στο εισαγωγικό τεστ μετάφρασης και των οποίων ο φάκελος θα κριθεί ικανοποιητικός, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το DESS στις «Γλώσσες και Τεχνικές».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο έτος: ξένες γλώσσες (γλώσσες Α και Β): τελειοποίηση στη
γνώση της ξένης γλώσσας, κατανόηση και παραγωγή γραπτού
και προφορικού λόγου), εισαγωγή στις κοινωνικές επιστήμες (πολιτική οικονομία, πολιτικές επιστήμες, διαχείριση), εισαγωγή στη μετάφραση (γενική μετάφραση, προσέγγιση του επαγγελματικού χώρου), γαλλικά.
2ο έτος: γραπτός λόγος στην ξένη γλώσσα (μετάφραση προς και από την ξένη γλώσσα, γαλλικά), ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, πολιτισμός, γλώσσες και ειδικές τεχνικές (εξειδικευμένα κείμενα Α και Β, πληροφορική), μετάφραση.
3ο έτος: γλώσσες Α και Β (γραπτές και προφορικές δεξιότητες, γαλλικά), εξειδίκευση στην ξένη γλώσσα (επικοινωνία, ορολογία), σύγχρονος κόσμος (θεσμοί), τεχνικές (σύνταξη εξειδικευμένων κειμένων, πληροφορική, τα εργαλεία του μεταφραστή), μετάφραση (νομικών, εμπορικών και τεχνικών κειμένων: αγγλικά προς γαλλικά), υποχρεωτική εξάσκηση (stage).
4ο έτος: γλώσσες Α και Β (γραπτές και προφορικές δεξιότητες, γαλλικά), εξειδίκευση στην ξένη γλώσσα (ορολογία, διερμηνεία, γλώσσα Α και Β), εφαρμογές (πληροφορική, τεχνικές μετάφρασης, εργαλεία μεταφραστή), επαγγελματικές τεχνικές (τεχνική μετάφραση, αγγλικά, σύνταξη εξειδικευμένων κειμένων), υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση (stage).
DESS: Μετάφραση τεχνικών κειμένων (αγγλικά), μετάφραση (ισπανικά/ γερμανικά), σύνταξη εξειδικευμένων κειμένων, επιμέλεια και αναθεώρηση, ορολογία, πληροφορική, πρακτική εξάσκηση ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών.

ΙΙΙ) Γερμανία

Στη Γερμανία υπάρχουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που έχουν Τμήματα Μετάφρασης σε προπτυχιακό επίπεδο και προσφέρουν στους απόφοιτους τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Μεταφρασεολογία. Οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να απευθυνθούν στα συγκεκριμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου επιλέγουν υποχρεωτικά δύο γλώσσες εργασίας, εκτός της γερμανικής.
Το μοναδικό Τμήμα Μετάφρασης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ως γλώσσα εργασίας την νέοελληνική ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Germersheim.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης είναι το αρχαιότερο καθώς ιδρύθηκε το 1 933, εντάσσοντας το γλωσσικό αντικείμενο της Μετάφρασης στο Πρόγραμμα Σπουδών του. Ακολουθούν τα Πανεπιστήμια της Βόνης, της Κολωνίας, της Λειψίας, και του Βερολίνου. Άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα εδρεύουν στο Mainz, το Saarbruecken, το Hildesheim και στο Magdeburg.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το Τμήμα Μετάφρασης του Πανεπιστημίου του Ντύσσελντορφ, το οποίο είναι το μοναδικό Τμήμα στη Γερμανία που ασχολείται αποκλειστικά με τη λογοτεχνική μετάφραση και λειτουργεί από το 1988. Από το Τμήμα αποφοιτούν διπλωματούχοι λογοτεχνικής μετάφρασης και η έως σήμερα απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας (εκδοτικοί οίκοι κτλ.) υπήρξε απολύτως ικανοποιητική.
« Last Edit: 02 Aug, 2010, 10:48:39 by spiros »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851982
  • Gender:Male
 • point d’amour
IV) Ισπανία

Για περισσότερο από μια δεκαετία λειτουργούν στην Ισπανία Πανεπιστημιακές Σχολές Μετάφρασης προπτυχιακού επιπέδου σε διάφορες πόλεις, όπως στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, τη Γρανάδα. Τα Τμήματα αυτών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ρίζωσαν με το πέρασμα του χρόνου και σήμερα προσφέρουν σταθερά προγράμματα σπουδών.
Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που αφορούν στη Μετάφραση. Τα προσφερόμενα προγράμματα αυτού του επιπέδου διαφέρουν τόσο στη διάρκεια, όσο και στο περιεχόμενό τους. Ουσιαστικά, κάθε πανεπιστημιακό κέντρο μοιάζει να διαμορφώνει το προσφερόμενο πρόγραμμα με βάση τη δική του πρωτοβουλία και το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει. Στις περιπτώσεις των Αυτόνομων Περιφερειών που έχουν δύο επίσημες γλώσσες, αποτελεί ένα επιπλέον κριτήριο η ενθάρρυνση για τη μετάφραση ξενόγλωσσων έργων στην τοπική γλώσσα. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ένα ποικίλο πανόραμα, μη ισορροπημένο.
Επιθεωρώντας τη σύντομη ιστορία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον τομέα της μετάφρασης, διαπιστώνουμε ότι τα πρώτα βήματα έγιναν στο χώρο της λογοτεχνικής μετάφρασης. Αυτή η αρχή ανταποκρινόταν αφενός στη μεγάλη ζήτηση για τις λογοτεχνικές μεταφράσεις, και αφετέρου στην έντονη φιλολογική κατεύθυνση τόσο των Πανεπιστημίων όσο και των Προγραμμάτων και των καθηγητών που ξεκίνησαν να διδάσκουν σε αυτά. Σχεδόν όλοι ήταν φιλόλογοι που υπήρξαν στο παρελθόν ή ήταν ακόμη μεταφραστές σε εκδοτικούς οίκους. Εκτός αυτού, στην πρώτη αυτή φάση τα μεταπτυχιακά προγράμματα μετάφρασης δεν αποσκοπούσαν άμεσα στην κατάρτιση επαγγελματιών μεταφραστών.
Ωστόσο, η διεθνής προβολή που απέκτησε η Ισπανία τα τελευταία είκοσι χρόνια στον οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό χώρο, διαφοροποίησε τη ζήτηση στην αγορά εργασίας στον τομέα της μετάφρασης. Συνδυάζοντας αυτόν τον παράγοντα με την εμπειρία των πρώτων χρόνων, τα μεταπτυχιακά προγράμματα ανέπτυξαν σιγά - σιγά το φάσμα των προσφορών τους, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν την εν λόγω ζήτηση. Το πρόγραμμα που απονέμει Master στη μετάφραση του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, που καταχωρείται παρακάτω, ανταποκρίνεται απόλυτα σ' αυτή την αλλαγή προσανατολισμού.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο λογοτεχνικός προσανατολισμός των πρώτων ακαδημαϊκών χρόνων δεν είχε ως αποτέλεσμα την κατάρτιση εξαιρετικών μεταφραστών, οι οποίοι σήμερα εργάζονται και ως μεταφραστές εξειδικευμένων τεχνικών κειμένων. Η πρόοδος στη βελτίωση του προγράμματος είχε ως βασικό αποτέλεσμα την προσαρμογή στις προσδοκίες του πραγματικού ετερογενούς φάσματος φοιτητών. Μ' αυτόν τον τρόπο πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων κλήθηκαν να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες μέσα από κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδίκευση στη μετάφραση.
Στόχος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μετάφρασης (Masters):
Στόχος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετάφρασης είναι η κατάρτιση επαγγελματιών από διάφορες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις, που διαθέτουν γερές γλωσσολογικές βάσεις, και σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδικότητες στην επιστήμη και στην πραγματολογία της μετάφρασης. Λόγω του μεταπτυχιακού χαρακτήρα αυτών των προγραμμάτων, στην οργάνωση των μαθημάτων επικρατούν όχι μόνο τα πραγματολογικά, αλλά και τα επιστημονικά κριτήρια.

Γλώσσες:

Τα αγγλικά είναι η γλώσσα που υπερισχύει στην προσφορά των προγραμμάτων που οργανώνονται από τα διάφορα Πανεπιστήμια. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προσφέρονται επίσης ειδικεύσεις στη μετάφραση από τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ρωσικά και τα ισπανικά. Τα Πανεπιστήμια των Αυτόνομων Περιφερειών που διαθέτουν δική τους επίσημη γλώσσα, εκτός από τα Ισπανικά, προσφέρουν προγράμματα μετάφρασης από και προς την επίσημη γλώσσα τους (π.χ. καταλανικά, βασκικά και γαλικιανή γλώσσα).
Βασικά κριτήρια για την οργάνωση των προγραμμάτων :
- Τα προγράμματα στοχεύουν στην εκπαίδευση εξειδικευμένων μεταφραστών από διάφορες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις στην θεωρία και την πρακτική της μετάφρασης. Για αυτό το λόγο, απαιτείται από τους συμμετέχοντες να κατέχουν την ξένη γλώσσα επιλογής.
- Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποσκοπεί σε μια συγκεκριμένη εξειδίκευση (λογοτεχνική, τεχνική, ιατρική, κ.α.) του μελλοντικού μεταφραστή. Στοχεύει πιο πολύ στο να προσφέρει μια γενική γλωσσολογική και πολιτιστική εκπαίδευση για την εξάσκηση του επαγγέλματος του μεταφραστή. Γι' αυτό το λόγο ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει γενική κατάρτιση στον μεταφραστή, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις διάφορες περιπτώσεις που θα συναντήσει κατά την εξάσκηση του πολύπλευρου αυτού επαγγέλματος (διεθνείς οργανισμοί, τύπος, τραπεζικά ιδρύματα, εκδοτικοί οίκοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, δημόσιες σχέσεις, κ.α.)
- Η εξειδίκευση στον τομέα της ορολογίας και της θεματολογίας θεωρείται ευθύνη του μελλοντικού μεταφραστή, σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα πανεπιστημιακή του κατάρτιση.

Πρόγραμμα Σπουδών:

1ος Χρόνος:

- Μεθοδολογία και πρακτική της μετάφρασης
- Εισαγωγή στο δίκαιο
- Ισπανική γλωσσολογία
- Συγκριτική γλωσσολογία
- Θεωρία της μετάφρασης
- Ορολογία και Τεκμηρίωση 1
- Πρακτική στη μετάφραση νομικών κειμένων
- Πρακτική στην αντίστροφη μετάφραση
- Πρακτική στη μετάφραση λογοτεχνίας
- Ισπανική λογοτεχνία 1
- Ισπανικός πολιτισμός και επικαιρότητα.


2ος Χρόνος

- Μεθοδολογία και πρακτική της μετάφρασης
- Ιστορία της μετάφρασης
- Σεμινάριο έκθεσης
- Ορολογία και Τεκμηρίωση 2
- Πρακτική στη μετάφραση τεχνικών κειμένων
- Πρακτική στη μετάφραση οικονομικών κειμένων
- Πρακτική στη μετάφραση λογοτεχνίας
- Ισπανική λογοτεχνία 2
- Ξενόγλωσση λογοτεχνία
- Πρακτική εργασία υπό επίβλεψη.
Γίνονται επίσης διαλέξεις από διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο της μετάφρασης.
Το Πρόγραμμα Σπουδών των Πανεπιστημίων τα οποία παραχώρησαν πληροφορίες για τη σύνταξη αυτής της μελέτης, διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικούς πυρήνες :
- Μαθήματα πολιτιστικής ή «θεματικής» κατάρτισης : Δίκαιο, Ισπανική λογοτεχνία, Ξενόγλωσση λογοτεχνία, Πολιτισμός και Επικαιρότητα, Ορολογία.
- Μαθήματα γλωσσολογικής κατάρτισης (ανώτερο επίπεδο) : α) στη μητρική γλώσσα, β) στη γλώσσα μετάφρασης.
- Μαθήματα μεταφρασεολογίας : Μεθοδολογία της μετάφρασης, Θεωρία της μετάφρασης, Ιστορία της μετάφρασης και της Θεωρίας της μετάφρασης.
- Πρακτικά μαθήματα : Επεξεργασία κειμένων, μετάφραση νομικών, τεχνικών και οικονομικών κειμένων, ταυτόχρονη μετάφραση, λογοτεχνική μετάφραση και αντίστροφη μετάφραση.
Πιο αναλυτικά, στην Ισπανία λειτουργούν οι παρακάτω Μεταπτυχιακές Σχολές Μετάφρασης:

1. Universidad Complutense de Madrid Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μετάφρασης.
Διάρκεια Σπουδών: 1 ακαδημαϊκό έτος (550 ώρες). Διευθυντής Προγράμματος: Miguel Angel Vega.
Διεύθυνση
Universidad Complutense de Madrid Instituto de Lenguas Modernasy Traductores. Τηλ. (00 34) 91 - 3945285.

2. Universidad Natonal de Educacion a Distancia (Εξ αποστάσεως)
Μετάφραση (Αγγλικά - Ισπανικά): Θεωρία και Πρακτική.
Διάρκεια: 6μήνες (120 ώρες)
Διευθύντρια του Προγράμματος: Maria Antonia Alvare%. Διεύθυνση:
UNED
Program/a de Ensenan%a Abierta Apdo. Correos 601 53
28080 Madrid
Τηλ. (00 34) 91 - 3987530

3. Universidad Natonal de Educacion a Distancia (Εξ αποστάσεως)
Μετάφραση και διδασκαλία γλωσσών μέσω υπολογιστή.
Διάρκεια: 6 μήνες (1 20 ώρες)
Διευθυντής του Προγράμματος: German Ruipérez Garcia Διεύθυνση:
UNED
Programa de Ensenanza Abierta Apdo. Correos 601 53
28080 Madrid
Τηλ. (00 34) 91 - 3987530

4. Universidad de Alicante
Πανεπιστημιακός Ειδικός στην Ταυτόχρονη Μετάφραση.
Διάρκεια: 1 Πανεπιστημιακό έτος (250 ώρες).
Διευθυντής του Προγράμματος: Brian Pedro Hughes
Cunningham.
Διεύθυνση:
Universidad de Alicante Facultad de Filosofiay Lettras Dpto. Filosog/a Inglesa Τηλ. (00 34) 96 - 5903439.

5. Universidad de Duesto
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Αγγλικά - Ισπανικά.
Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκό έτος (150 ώρες).
Διευθυντής Προγράμματος: Joseba K. Abaitua Odrio%ola.
Διεύθυνση: Universidad de Duesto Decanato de Filosofia y Lettras Apdo. Correos 601 53
28080 Madrid.
Τηλ. (00 34) 94 - 4139063.

6. Universidad de Duesto
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Ισπανικά - Βασκικά.
Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκό έτος (150 ώρες).
Διευθυντής Προγράμματος: Joseba K. Abaitua Odno%ola.
Διεύθυνση: Universidad de Duesto Decanato de Filosofia y Lettras Apdo. Correos 601 53
28080 Madrid.
Τηλ. (00 34) 94 - 4139063.
7. Universidad de La Laguna Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διερμηνείας.
Διάρκεια: 9 μήνες.
Διευθυντής του Προγράμματος: Justine Tally. Διεύθυνση:
Universidad de La Laguna Dpto. Filologia Moderna. Molinos de Agua s/ n. 38207 La Laguna (Tenerife). Τηλ. (00 34) 922 - 603814.
8. Universidad de L/eida Μεταπτυχιακό Γλωσσολογίας.
για τη Διδασκαλία και τη Μετάφραση.
Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκό έτος (100 ώρες).
Διευθυντής του Προγράμματος: J. M. Cots Caimons &
Enric Llurda.
Διεύθυνση: Universidad de Lleida Dpto. Inglés y Lingüistica P%a. Victor Siurana, 1
25003 Lleida.
Τηλ. (00 34)973 - 702000.

9. Universidad de Valenda
Δίπλωμα Μετάφρασης και Εισαγωγής στη Διερμηνεία.
Διάρκεια: 6μήνες (290 ώρες).
Διευθυντής του Προγράμματος: Δεν αναφέρεται.
Διεύθυνση:
Universidad de Valenda Fundacion Universidad Empresa P%a. DelAyuntamiento, 19 1o 46002 Valenda Τηλ. (00 34) 96 - 3510663.

10. Universidad de Valladolid
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μετάφρασης: Αγγλικά -Ισπανικά.
Διάρκεια: 2 ακαδημαϊκά έτη. 500 ώρες.
Διευθύντρια του Προγράμματος: Punficaciön Fernandez Nistal.
Διεύθυνση:
Universidad de Valladolid ITBYTE Centro de Idiomas Campus Miguel Delibes
47071 Valladolid
Τηλ. (00 34) 983 - 266420.

11. Universidad de Va//ado/id
Ειδικός στη Μετάφραση (Αγγλικά - Ισπανικά).
Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκό έτος. 250 ώρες.
Διευθύντρια του Προγράμματος: Punficaciön Fernandez
Nistal.
Διεύθυνση:
Universidad de Valladolid ITBYTE Centro de Idiomas Campus Miguel Delibes
47071 Valladolid
Τηλ. (00 34) 983 - 266420.

12. Universidad del Pais Vasco
Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μετάφρασης (Βασκικά).
Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκό έτος 530 ώρες. Διευθύντρια του Προγράμματος: Itziar Idiazabal Gorrotxategi
Διεύθυνση:
Universidad del Pais Vasco Facultad de Ciencias Sociales y de /a Information
Pza. de /a Universidad, 6 01006 Vitoria (Alava) Τηλ. (00 34) 945 - 183.000.

13. Universidad de Vic
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διερμηνείας.
Δίδακτρα: Δεν αναφέρονται.
Διευθύντρια του Προγράμματος: Margarida Estapé.
Διεύθυνση: Universidad de Vic
Facultad de Traducciön e Interpretaciön Pza. Miquel de Clanana, 3 08500 Vic (Barcelona) Τηλ. (00 34) 93 - 8892444.

V) Ιταλία

Τα στοιχεία που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει γενικά να λαμβάνονται υπόψη με κάποια επιφύλαξη, δεδομένου ότι επικείμενη μεταρρύθμιση θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στα ιταλικά πανεπιστήμια. Πάντως, μέχρι τώρα, πανεπιστημιακές σπουδές σχετικά με τη μετάφραση και τη διερμηνεία γίνονται σε επίπεδο: ι) Πτυχίου (4 χρόνια) και ιι) Πανεπιστημιακού Διπλώματος (3 χρόνια). Στην πρώτη κατηγορία (πτυχίο - 4 χρόνια) κατατάσσονται τα εξής πανεπιστήμια:
- Bologna (με έδρα στο Forü) Ανωτάτη Σχολή Σύγχρονων Γλωσσών για Διερμηνείς και Μεταφραστές (Scuola Superiore di Lingue Monderne per Interpreti e Traduttori), με κλάδους ι) μετάφραση και ιι) διερμηνεία για διαλέξεις.
- Libera Università degli Studi "S. Pio V" - Roma. Πανεπιστημιακή Σχολή Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere). Πτυχίο σε Μετάφραση και Διερμηνεία.
- Trieste: Scuola Supenore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (Ανωτάτη Σχολή Σύγχρονων Γλωσσών για Διερμηνείς και Μεταφραστές) με κλάδους: ι) μετάφραση, ιι) διερμηνεία για διαλέξεις.
Στη δεύτερη κατηγορία (Πανεπιστημιακό Δίπλωμα - 3 χρόνια) κατατάσσονται τα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στις παρακάτω πόλεις:
- Genova (με έδρα στο Acqui Terme)
- Torino (με έδρα στο Fossano Cussanio)
- Catania (με έδρα στο Giarre)
- Udine (με έδρα στην Gorizia)
- Lecce
- Siena (Universitàper Streamer)
- Perugia (με έδρα στο Terni)
- Veneria ''Ca'Foscari" (με έδρα στο Treviso)
- Chieti 'Ό'Announzio" (με έδρα στο Vasto).
Όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήχθη, δεν φαίνεται να υπάρχει ένας τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σχετικά με τη μετάφραση, τουλάχιστον ως μόνιμος θεσμός. Υπάρχουν "Corsi di Perfezionamento" (Μεταπτυχιακά μαθήματα τελειοποίησης), συνήθως με διάρκεια ενός έτους στα εξής Πανεπιστήμια:
- Bologna (Forlì): Μετάφραση multimedia για κινηματογράφο και τηλεόραση.
- Pisa: Γλωσσολογία του κειμένου για λογοτεχνική μετάφραση.
- Roma 'La Sapienza": Αγγλική Φιλολογία Θεωρία και Πρακτική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης.
- Veneria: Λογοτεχνική μετάφραση από τα αγγλικά. Τέλος, με Διάταγμα του Υπουργείου του Πανεπιστημίου και της Επιστημονικής Έρευνας (6/3/1997) θεσπίστηκε η μεταπτυχιακή «Σχολή για Ειδικότητα στη Θεωρία και Τεχνική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης», χωρίς ακόμη να έχει εφαρμοστεί σε καμία Πανεπιστημιακή Σχολή.
« Last Edit: 06 Aug, 2010, 14:19:43 by wings »


melenia

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 395
  • Gender:Female
Αν θες διόρθωσε τη σχολή της Τεργέστης. Είναι  Scuola superiore di.... Η σχολή -όταν ήμουν- είχε εξαιρετικό επίπεδο και πολύ καλούς καθηγητές.
Επίσης θα πρέπει να πω οτι δεδομένου οτι οι σχολές που έχουν ελληνικά στο curriculum  τους είναι μετρημένες στα δάχτυλα- του ενός χεριου- όποιος θέλει ελληνικά ίσως θα πρέπει να κοιτάξει και στο Βέλγιο.
It ain't over till it's over.


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73670
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Η διόρθωση έγινε. Ευχαριστούμε, Μελένια.
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


diceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Η λίστα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Μ. Βρετανία είναι ημιτελής. Ρίξτε μια ματιά και εδώ: http://www.metafrasi.edu.gr/html/unislist_gr.html
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73670
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou

Blossom

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 5
Θα ηθελα,αν μπορειτε,καποιες διευκρινισεις σχετικα με τις σπουδες μεταφρασης στην Ιταλια και συγκεκριμενα στο Universita di Bologna ,ακομα πιο συγκεκριμενα στο Scuola Superiore di Lingue Monderne per Interpreti e Traduttori.Αναφερετε οτι η φοιτηση διαρκει 4 χρονια (πτυχιο) ενω στα υπολοιπα (παρακατω) πανεπιστημια αποκτα κανεις πανεπιστημιακο διπλωμα (σε 3 χρονια).Θελω να μαθω που ακριβως εγκειται η διαφορα αναμεσα στους τιτλους,καθως σκεφτομαι να κανω αιτηση για προπτυχιακο στο Scuola Superiore στην Bologna.Περιηγηθηκα αρκετα στην ιστοσελιδα,επισης,και δεν καταφερα να βρω το συνολο διδακτρων.Δεν ξερω αν ζηταω πολλα αλλα αν οχι(!) θα το εκτιμουσα αν καποιος με διαφωτιζε.Ευχαριστω εκ τω προτερων!


Blossom

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 5

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851982
  • Gender:Male
 • point d’amour


iogo

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 46546
  • Gender:Male
 • ignoramus et ignorabimus
...ακομα πιο συγκεκριμενα στο Scuola Superiore di Lingue Monderne per Interpreti e Traduttori.Αναφερετε οτι η φοιτηση διαρκει 4 χρονια (πτυχιο) ενω στα υπολοιπα (παρακατω) πανεπιστημια αποκτα κανεις πανεπιστημιακο διπλωμα (σε 3 χρονια).Θελω να μαθω που ακριβως εγκειται η διαφορα αναμεσα στους τιτλους,καθως σκεφτομαι να κανω αιτηση για προπτυχιακο στο Scuola Superiore στην Bologna.Περιηγηθηκα αρκετα στην ιστοσελιδα...


Laurea magistrale, διαρκεί 5 χρόνια (3+2)

Άνοιξε το μενού
http://www.ssit.unibo.it/SSLMiT/Didattica/LaureeMagistrali/

Τεστ
http://home2.sslmit.unibo.it/localpages/ammissione/index.php?ind=magistrale_interpretazione
« Last Edit: 29 Sep, 2011, 18:39:42 by iogo »
"Io non odio persona al mondo, ma vi sono cert'uomini ch'io ho bisogno di vedere soltanto da lontano".
Ugo Foscolo - "Ultime lettere di Jacopo Ortis"


Blossom

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 5
Ευχαριστω και παλι. Θα ξανα ριξω μια πιο αναλυτικη ματια στην σελιδα,λοιπον.


itsmegeorge

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
  • Gender:Male
Καλησπέρα,

Καταρχάς, παρακαλώ συγχωρήστε με αν το συγκεκριμένο νήμα είναι ανηρτημένο σε λάθος τμήμα της σελίδας. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ και ακόμη «περιπλανούμαι» ανάμεσα στους διάφορους «τομείς» του ιστότοπου.

Είμαι φοιτητής ελληνικής φιλολογίας (κατεύθυνσης Κλασικής) και, μιας και αισίως τελειώνω το τρίτο έτος της φοίτησης σε μερικούς μήνες σκέφτομαι, περισσότερο από ποτέ, το θέμα του μεταπτυχιακού. Η αλήθεια είναι ότι η γνωστή μηχανή αναζήτησης δε με βοήθησε και πολύ, παρά μόνο μου έβγαλε σαν προτεινόμενο αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη σελίδα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου.

Θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, κατά προτίμηση στη χώρα της Γερμανίας. Το πρόβλημα είναι το θέμα της εργασίας, στο οποίο δε μπορώ να κατασταλάξω. Σκεφτόμουν για Digital Humanities, όμως κάτι σε μετάφραση με ελκύει περισσότερο, αφενός επειδή έχω μια μεγάλη έφεση στις γλώσσες και αγάπη για αυτές, αφετέρου επειδή μιλώ ήδη 4, αριθμό που σκοπεύω να τον αυξήσω σε 6. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι δε γνωρίζω τίποτα για το συγκεκριμένο τομέα. Τι ακριβώς προσφέρεται; Ποιες είναι οι προοπτικές;

Θα το εκτιμούσα δεόντως αν μπορούσε κάποιος να αναρτήσει τυχόν συνδέσμους, ή αν υπάρχει εμπειρία φοιτητή ελληνικής φιλολογίας με μεταπτυχιακό στη μετάφραση.

Σας ευχαριστώ πολύ!itsmegeorge

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
  • Gender:Male
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=79990.0
Greek Translation Courses, Diploma in Translation, Schools, Universities, Learn Translation

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια! Η αλήθεια είναι η αναζήτηση θα βοηθούσε πριν ανοίξω καινούριο θέμα :)

Θα ελέγξω τους συνδέσμους! Ευχαριστώ και πάλι


 

Search Tools