τοὺς φίλους ἐν ἀκινδύνῳ καθιστᾶσι -> help friends out of danger

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812619
    • Gender:Male
  • point d’amour
τοὺς φίλους ἐν ἀκινδύνῳ καθιστᾶσι -> they help friends out of danger (Xenophon, Cyropaedia 4.5.29)
« Last Edit: 02 Nov, 2019, 19:04:45 by billberg23 »


 

Search Tools