Ζητείται διερμηνέας για Ιταλικά <> Ελληνικά, περιοχή Αθηνών στις 9 Σεπτεμβρίου 2010

prazantrau?

  • Jr. Member
  • **
    • Posts: 246
    • Gender:Male
Ένα ιταλικό μεταφραστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζομαι μου ζήτησε να βάλω την παρακάτω αγγελία.
* * *
Traduco Srl (Italia) sta cercando un interprete/traduttore IT<>EL nell'area di Atene il giorno 09.09.2010.
Un nostro cliente sarà in visita presso alcune aziende greche. Gli incontri saranno di carattere per lo più commerciale/marketing.
Chi è interessato può mandare un CV con tariffario a "traduco_@tin.it" (NB: prima di "@" c'è un "trattino basso ' _ ') alla c.a. di Elena con Oggetto "Atene: nome e cognome" entro venerdì 03.09.10 ore 12.
Verranno presi in considerazione solo i CV di coloro che abitano in zona Atene per evitare spese di viaggio o trasferimento troppo onerose per il cliente.
« Last Edit: 02 Sep, 2010, 13:01:15 by wings »
Tarapia tapioco. Prematurata alla supercazzola o scherziamo? - Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio.


 

Search Tools