ἀργυρόδουλος -> avaricious, slave to money, greedy

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 811549
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἀργυρόδουλος -> greedy, slave to money

https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%80%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

[που αγαπά υπερβολικά το χρήμα]
φιλάργυρος
αργυρόδουλος: αρχ.
https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82#Hist0

νυνὶ δὲ γῆς ἔντερον, γαστρίδουλον, θηλυμανές, ἰταμόν, μέθυσον, πορνοκόπον, ἀργυρώνητον, ἀνελεύθερον, ἀργυρόδουλον, πρὸς αὐτῇ τῇ γενέσει σιδηροκατάδικον...
But, in fact, he was an earthworm, glutton, lady-crazy, reckless, drunken, fornicating, venal, low-class, greedy, and iron-condemned.... (Suda, Lexicon, Alphabetic letter sigma, entry 897, line 70)
https://www.cs.uky.edu/~raphael/sol/sol-entries/sigma/897
« Last Edit: 26 Nov, 2019, 15:01:26 by spiros »


 

Search Tools