ἄπαγ' ἐς μακαρίαν -> get lost, buzz off, on yer bike, bug off, bugger off, clear out, clear off, take a hike, beat it, scram, get out of here, get outta here

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 811767
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἄπαγ' ἐς μακαρίαν -> get lost, buzz off, on yer bike, bug off, bugger off, clear out, clear off, take a hike, beat it, scram, get out of here, get outta here

Synonyms
ἄπαγ' ἐς μακαρίαν ἐκποδών, ἄπαγε ἐς μακαρίαν, ἄπαγε σεαυτὸν ἐκποδών, βάλλ' ἐς μακαρίαν, ἔρρ' ἐς κόρακας, ἔρρ' ἐς μακαρίαν, ἔρρε ἐς κόρακας
« Last Edit: 02 Dec, 2019, 21:29:06 by spiros »


 

Search Tools