ἄπαγε σεαυτὸν ἐκποδών -> get lost, buzz off, on yer bike, bug off, bugger off, clear out, clear off, take a hike, beat it, scram, get out of here, get outta here

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812997
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἄπαγε σεαυτὸν ἐκποδών -> get lost, buzz off, on yer bike, bug off, bugger off, clear out, clear off, take a hike, beat it, scram, get out of here, get outta here

Synonyms
ἄπαγ' ἐς μακαρίαν, ἄπαγ' ἐς μακαρίαν ἐκποδών, ἄπαγε ἐς μακαρίαν, ἄπαγε σεαυτὸν ἐκποδών, ἔρρ' ἐς κόρακας, ἔρρ' ἐς μακαρίαν, ἔρρε ἐς κόρακας
« Last Edit: 06 Dec, 2019, 20:03:46 by billberg23 »


 

Search Tools