κύνα δέρειν δεδαρμένην -> flog a dead horse, flay a skinned dog

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815944
    • Gender:Male
  • point d’amour
κύνα δέρειν δεδαρμένην -> flog a dead horse — literally, "flay a skinned dog" (= masturbate?), from Pherecrates (5th-cent. BCE comic poet) via Aristophanes, Lysistrata 158
« Last Edit: 09 Dec, 2019, 22:41:52 by billberg23 »


 

Search Tools