καλῶς δρῶν ἐξαμαρτεῖν μᾶλλον ἢ νικᾶν κακῶς -> I would prefer to fail with honor than to win by evil | I prefer to fail by acting rightly rather than win by acting wrongly | Better fail by doing right, than win by doing wrong (Sophocles, Philoctetes 95)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813915
    • Gender:Male
  • point d’amour
καλῶς δρῶν ἐξαμαρτεῖν μᾶλλον ἢ νικᾶν κακῶς -> I would prefer to fail with honor than to win by evil

Sophocles, Philoctetes, 95
« Last Edit: 11 Oct, 2010, 07:38:11 by billberg23 »

 

Search Tools