Ευρωπαϊκό Μεταφραστικό Κέντρο

zephyrous

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 3698
    • Gender:Male
Ως μεταφραστής, συνεργάστηκα από 25/8/03 έως 27/5/05 με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.
Κατά το διάστημα αυτό της συνεργασίας μου διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα από τα καλύτερα Μεταφραστικά Κέντρα στην Ελλάδα, διεθνώς αναγνωρισμένο με αντίστοιχες συνεργασίες στο εξωτερικό. Οι παρεχόμενες απ' αυτό υπηρεσίες είναι άριστης ποιότητας και εκτιμώνται από μεγάλες πολυεθνικές και εθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνεργάζονται μαζί του.
Θέλω να ευχαριστήσω τον νόμιμο εκπρόσωπο του ως άνω Μεταφραστικού Κέντρου για τη συνεργασία μας, καθώς και για τη συστατική επιστολή την οποία ζήτησα με τη λήξη της συνεργασίας μας και την οποία εντίμως και ειλικρινώς παρέλαβα προκειμένου αυτή να χρησιμοποιήσω για μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Department of Linguistic, Cultural and Translation Studies, UNIVERSITY OF SURREY, Guildford, GU2 7XH, GREAT BRITAIN.

Γιάννης Ευαγγέλου
« Last Edit: 10 Feb, 2008, 17:16:05 by wings »


 

Search Tools