εἰς δὲ θεοὺς ἀσεβείας τε καὶ εὐσεβείας καὶ γονέας καὶ αὐτόχειρος φόνου μείζους ἔτι τοὺς μισθοὺς διηγεῖτο -> and he had still greater requitals to tell of piety and impiety towards the gods and parents and of self-slaughter

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812065
    • Gender:Male
  • point d’amour
εἰς δὲ θεοὺς ἀσεβείας τε καὶ εὐσεβείας καὶ γονέας καὶ αὐτόχειρος φόνου μείζους ἔτι τοὺς μισθοὺς διηγεῖτο -> and lived but a short time; and he had still greater requitals to tell of piety and impiety towards the gods and parents and of self-slaughter

— Plato, Republic, 615c
« Last Edit: 05 Jan, 2020, 09:41:57 by spiros »
 

Search Tools