εἰς δὲ θεοὺς ἀσεβείας τε καὶ εὐσεβείας καὶ γονέας καὶ αὐτόχειρος φόνου μείζους ἔτι τοὺς μισθοὺς διηγεῖτο -> and he had still greater requitals to tell of piety and impiety towards the gods and parents and of self-slaughter

Offline spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 790815
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV
εἰς δὲ θεοὺς ἀσεβείας τε καὶ εὐσεβείας καὶ γονέας καὶ αὐτόχειρος φόνου μείζους ἔτι τοὺς μισθοὺς διηγεῖτο -> and lived but a short time; and he had still greater requitals to tell of piety and impiety towards the gods and parents and of self-slaughter

— Plato, Republic, 615c
« Last Edit: 05 Jan, 2020, 09:41:57 by spiros »
 

Search Tools