σαν στραβοχυμένος λουκουμάς -> really ugly, butt-ugly, butt ugly, plug-ugly, as ugly as fuck, ugly as fuck, as ugly as sin, ugly as sin, not much to look at, eye broccoli, like the back end of a bus, grotesque, hideous, revolting, misshapen, repugnant, unprepossessing, so gross, really gross, no oil painting, atrocious, hard on the eyes, shapeless, unshapely, plain as a pikestaff, godawful, as plain as a pikestaff, from hell, icky, manky, scummy, scrungy, skrungy, grisly, grody, scuzzy, bagged out, grotty, groaty, gucky

Offline spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 790798
  • Gender:Male
 • point d’amour
  • spiros.doikas
  • greektranslator
  • doikas
  • lavagraph
  • Greek translator CV
σαν στραβοχυμένος λουκουμάς -> really ugly, butt-ugly, butt ugly, plug-ugly, as ugly as fuck, ugly as fuck, as ugly as sin, ugly as sin, not much to look at, eye broccoli, like the back end of a bus, grotesque, hideous, revolting, misshapen, repugnant, unprepossessing, so gross, really gross, no oil painting, atrocious, hard on the eyes, shapeless, unshapely, plain as a pikestaff, godawful, as plain as a pikestaff, from hell, icky, manky, scummy, scrungy, skrungy, grisly, grody, scuzzy, bagged out, grotty, groaty, gucky

κακάσχημος, κακάσχημη, ασχημομούρης, ασχημομούρα, σαν ανάποδο γαμώτο, δεν βλέπεται, δε βλέπεται, στραβοχυμένος λουκουμάς, μούτρα για σιδέρωμα, μάπα το καρπούζι, για τα μπάζα, χάλια, μαύρα χάλια, χάλιας, μπάζο, κατράμπαζο, τρίμπαζο, πατσαβούρα, ασχημογυναίκα, ασχημάντρας, ασκημάντρας, ασκημόθωρος, ασχημομούρικος, φακλάνα, ψαροκασέλα, ξόανο, σκιάχτρο, σκυλομούρης, σκυλόμουτρο, σκατόφατσα, παλιόφατσα, σκυλόφατσα, κωλόφατσα, βρομόφατσα, ασχημόφατσα, Κουασιμόδος, ασχημότατος, σαν στραβοχυμένος λουκουμάς

aberrant, abhorrent, abnormal, abominable, absurd, abysmal, agitating, alarming, amazing, animal, antic, appalling, as plain as a pikestaff, as ugly as sin, askew, astonishing, asymmetrical, atrocious, awful, awful-looking, awry, bad, bad-looking, banal, bandy, beast, beastly, bent, bestial, bewildering, bizarre, blemished, bowed, buckled, charmless, contemptible, contorted, crippled, crooked, curved, damaged, daunting, deformed, deplorable, detestable, dire, direful, disagreeable, disfigured, disgraceful, disgustful, disgusting, disjointed, displeasing, disproportionate, disquieting, distasteful, distorted, distressing, disturbing, drab, drack, dreadful, dreary, dull, eerie, egregious, evil, execrable, extravagant, extreme, fanciful, fantastic, fearful, fearsome, ferocious, fiendish, flamboyant, forbidding, formidable, foul, freakish, freaky, frightening, frightful, frightful-looking, from hell, fugly, fulsome, ghastly, glaring, gnarled, godawful, God-awful, grewsome, grim, grisly, grody, gross, grotesque, gruesome, gut-churning, hair-raising, hard on the eyes, hard-favoured, hard-featured, hateful, heinous, hellacious, hellish, hideous, homely, horrendous, horrible, horrid, horrific, horrifying, huckery, hunchbacked, ill-favored, ill-favoured, ill-fitting, ill-made, ill-proportioned, ill-shaped, ill-suited, incongruous, indescribable, insipid, intimidating, irregular, lackluster, lacklustre, laughable, loathly, loathsome, lurid, macabre, maimed, malformed, mangled, marred, miscreated, misproportioned, misshapen, monstrous, morbid, mousy, mutant, mutilated, nasty, nauseating, nauseous, nightmare, nightmarish, no oil painting, noisome, not appealing, not beautiful, not much for looks, not much to look at, not pretty, not striking, noxious, objectionable, obnoxious, obscene, odd, odious, offensive, ordinary, ordinary-looking, out of shape, outlandish, outrageous, overwhelming, peculiar, perturbing, perverted, plain, plain as a pikestaff, plain-featured, plain-looking, queer, rancid, redoubtable, repellant, repellent, repelling, reptilian, repugnant, repulsive, revolting, rum, scandalous, scarred, scary, scuzzy, shapeless, shocking, short on looks, sick, sickening, sick-making, somber, sombre, spine-chilling, spine-tingling, spoiled, spoilt, staggering, startling, strange, stunning, stupefying, subfuscous, surprising, surreal, surrealistic, teratoid, terrible, terribly bad, terrific, terrifying, thrawn, trite, twisted, ugly looking, ugly-looking, unaesthetic, unalluring, unappealing, unappetizing, unattractive, unbeauteous, unbeautiful, unbecoming, uncanny, uncomely, unflattering, ungainly, unhandsome, uninteresting, uninviting, unlikable, unlovely, unnatural, unnerving, unpleasant, unpleasing, unprepossessing, unpretty, unseemly, unsettling, unshapely, unsightly, unspeakable, unsuitable, unsuited, unsympathetic, upsetting, very bad, vile, warped, weird, whimsical, wicked, wry
« Last Edit: 16 Jan, 2020, 11:58:15 by spiros »


 

Search Tools