επιτροπή κληροδοτημάτων -> bequests and donations committee, bequests committee, committee of bequests, committee of legacies, legacies and bequests committee, legacies committee

annapd

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 165
  • Gender:Female
επιτροπή κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
« Last Edit: 10 Feb, 2020, 21:39:05 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 812585
  • Gender:Male
 • point d’amour
committee of legacies
committee of bequests
bequests committee
legacies committee
legacies and bequests committee
bequests and donations committee
bequests" "κληροδοτημάτων
legacies " "κληροδοτημάτων

Η Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των ζητήματα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στο Πανεπιστήμιο.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου  με αριθμό 3007/30-10-2019.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.
https://www.auth.gr/committee/1036
« Last Edit: 10 Feb, 2020, 13:05:03 by spiros » 

Search Tools