ξένους ξένιζε, καὶ σὺ γὰρ ξένος γ' ἔσῃ -> be hospitable to guests; you too will be a guest

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6220
    • Gender:Male
  • Words ail me.
ξένους ξένιζε, καὶ σὺ γὰρ ξένος γ' ἔσῃ -> be hospitable to guests;  you too will be a guest (Menander, Sententiae monostichoi 1.400.  Cf. Menander, Sententiae e codicibus Byzantinis 554 ξένους ξένιζε, μήποτε ξένος γένῃ, "... lest you ever become a guest".)
« Last Edit: 12 Apr, 2020, 21:01:11 by billberg23 »


 

Search Tools