οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί -> woe unto you scribes and Pharisees hypocrites

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812619
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί -> woe unto you scribes and Pharisees hypocrites

Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.
Woe unto you scribes and Pharisees hypocrites for ye are like unto whited sepulchres which indeed appear beautiful outward but are within full of dead men's bones and of all uncleanness
Matthew 23:27


 

Search Tools