ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς (ΑΕγχΠτα) -> gross domestic product at market prices (GDPmp)

 

Search Tools