μαλθάσσεσθαι


billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 5980
    • Gender:Male
  • Words ail me.
Mαλθάσσεσθαι most frequent in the tragedians.  Later writers seem to prefer μαλάσσεσθαι.
Beekes, ETYM. of μαλθακός: Formation like μαλακός; the two synonymous adjectives may have influenced each other. If μαλακός belongs with βλάξ, then μαλθακός must have taken its ending from μαλακός. Solmsen 1909:55 recognizes >μάλθη as the feminine of an original adj. *μαλθός, 'weak', which also left traces in μάλθων, etc.
« Last Edit: 06 Jun, 2020, 14:14:41 by billberg23 » 

Search Tools