νὺξ μὲν ἐμὸν κατέχει ζωῆς φάος ὑπνοδοτείρη -> sleep-giving night hath quenched my light of life | sleep-giving night covers my light of life | night, the giver of sleep, holds the light of my life

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813982
  • Gender:Male
 • point d’amour
νὺξ μὲν ἐμὸν κατέχει ζωῆς φάος ὑπνοδοτείρη -> sleep-giving night hath quenched my light of life
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vfZv7kA0_LUJ:https://ax.living-aerospace.ru/477+&cd=13&hl=en&ct=clnk&gl=gr
https://epigraphy.packhum.org/text/255183?hs=928-934


Νὺξ μὲν ἐμὸν κατέχει ζωῆς φάος ὑπνοδοτείρη,
ἀλγεινῶν λύσασα νόσων δέμας, ἡδέϊ ὕπνῳ,
λήθης δῶρα φέρουσ' ἐπ’ ἐμοὶ προστ<άγ>μασι μοίρης·
ψυχὴ δ' ἐ<κ> κραδίης δράμ' ἐς αἰθέρ' ἐπείκελος αὔρῃ,
κοῦφον ἐπαιωροῦσα δρόμου πτερὸν ἠέρι πολλῷ·
καί με θεῶν μακάρων κατέχει δόμος ἆσσον ἰόντα,
οὐρανίοις τε δόμοισι βλέπω φάος Ἠριγενείης.
Τιμὴ δ' ἐκ Διός ἐστι σὺν ἀθανάτοισι θεοῖσι   
Ἑρμείαο λόγοις, ὅς μ' οὐρανὸν ἤγαγε χειρῶν,
αὐτίκα τιμήσας, καί μοι κλέος ἐσθλὸν ἔδωκεν
οἰκεῖν ἐν μακάρεσσι κατ' οὐρανὸν ἀστερόεντα,
χρυσείοισι θρόνοισι παρήμενον ἐς φιλότητα.
Καί με παρὰ τριπόδεσσι καὶ ἀμβροσίῃσι τραπέζαις
ἡδόμενον κατὰ δαῖτα θεοὶ φίλον εἰσορόωσιν,
κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο πα{τ}ρη<ΐ>σι {παρηΐσι?} μειδιόωντες
[νέκταρ ὅτ' ἐν] προχόαισιν ἐπισπένδω μακάρεσσιν.


Night, the giver of sleep, holds the light of my life,
having released my body from grievous illnesses into sweet sleep
and bringing me the gift of oblivion at the limit of my Fate.
My soul, however, raced from my heart into the upper air like a breeze,
quickly lifting its light wing through the thick air.
The house of the blessed gods, to which I came near, holds me,
and in the heavenly halls I see the light of the Dawn.
Zeus and the immortal gods have granted me honour
at the urgings of Hermes, who led me by the hand to heaven,
and at once granted me the honour and glorious renown
to dwell with the blessed ones in the starry heaven,
sitting beside them in friendship on golden thrones.
As I take pleasure in the tripods and the ambrosial tables at the feast,
the gods look upon me in friendly manner,
and a smile appears on the cheeks of their immortal heads,
when I pour [nectar] for the blessed ones at libations.


https://azpdf.tips/the-measure-of-homer-the-ancient-reception-of-the-iliad-and-the-odyssey-pdf-free.html
« Last Edit: 08 Jun, 2020, 13:42:53 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6054
  • Gender:Male
 • Words ail me.
@ spiros:  Wow, I didn't know we now have the actual inscription, from Smyrna!  Thanks for translating it;  I've modified your Greek text with the Smyrnaean original to match your translation.  Meanwhile, for those curious enough, here's the old manuscript text from the AP Appendix.  It's different, and so is the translation.
This is the first line of an anonymous, undated grave-epigram, Anthologiae Graecae Appendix, Epigrammata sepulcralia 635.  With its vaguely Pythagorean or "Orphic" tone, it might be from around the first century BCE.  Here's the text and a pedestrian, literal translation of the entire hexameter epigram:

Νὺξ μὲν ἐμὸν κατέχει ζωῆς φάος ὑπνοδοτείρη,
ἀλγεινῶν λύσασα νόσων δέμας, ἡδέϊ ὕπνῳ,
λήθης δῶρα φέρουσ' ἐπ' ἐμοὶ πρὸς τέρμασι μοίρης·
ψυχὴ δ' ἐκ γαίης δράμ' ἐς αἰθέρ' ἐπείκελος αὔρῃ,
κοῦφον ἐπαιωροῦσα δρόμου πτερὸν ἠέρι πολλῷ·
καί με θεῶν μακάρων κατέχει δόμος ἆσσον ἰόντα,
οὐρανίοις τε δόμοισι βλέπω φάος Ἠριγενείης.
Τιμὴ δ' ἐκ Διός ἐστι σὺν ἀθανάτοισι θεοῖσι   
Ἑρμείαο λόγοις, ὅς μ' οὐρανὸν ἤγαγε χειρῶν,
αὐτίκα τιμήσας, καί μοι κλέος ἐσθλὸν ἔδωκεν
οἰκεῖν ἐν μακάρεσσι κατ' οὐρανὸν ἀστερόεντα,
χρυσείοισι θρόνοισι παρήμενον ἐς φιλότητα.
Καί με παρὰ τριπόδεσσι καὶ ἀμβροσίῃσι τραπέζαις
ἡδόμενον κατὰ δαῖτα θεοὶ φίλον εἰσορόωσιν,
κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο πατρὸς θεῶν μειδιόωντος
[νέκταρ ὅτ' ἐν] προχόαισιν ἐπισπένδω μακάρεσσιν.
Sleep-giving night covers my light of life
Having freed my body from painful ills with sweet slumber,
Bringing upon me, at the end of my lot, the gifts of Lethe.
My soul ran like a fresh breeze from earth to sky
Floating on weightless wing through its airborne ascent,
And as I approach, the home of the blessed gods enfolds me
And I behold the early-born Light in heavenly abodes.
"Honor comes from Zeus, together with the immortal gods,"
In the words of Hermes whose hands took me to heaven’s gate
Upon judging me, and gave me the great glory
Of dwelling among the Blessed in starry heaven,
Seated in friendship by their golden thrones.
And the gods, while near tripods and tables of ambrosia
I take delight in the feast, look upon me as a friend
When I pour the libations of nectar to the Blessed ones in jars
That come from the smiling, immortal head of the Father of gods.

« Last Edit: 08 Jun, 2020, 13:48:29 by billberg23 »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813982
  • Gender:Male
 • point d’amour
Brilliant translation! This sounds like my ideal post-mortal destination. It is amazing how far in the past religions started being so intent on a blissful afterlife with their respective gods. If it sounds too good to be true, then religion makes it its indisputable dogma.
« Last Edit: 08 Jun, 2020, 11:15:41 by spiros »
 

Search Tools