αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν θεωροῦντα ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου -> beholding with very soul the very soul of each immediately upon his death

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815909
    • Gender:Male
  • point d’amour
ψυχὴν θεωρεῖν ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου -> the moment that he is dead


ἔπειτα γυµνοὺς κριτέον ἁπάντων τούτων· τεθνεῶτας γὰρ δεῖ κρίνεσθαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυµνὸν εἶναι, τεθνεῶτα, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν θεωροῦντα ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου, ἔρηµον πάντων τῶν συγγενῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐκεῖνον τὸν κόσµον, ἵνα δικαία ἡ κρίσις ᾖ.


Next, they must be stripped bare of all those things before they are tried; for they must stand their trial dead. Their judge also must be naked, dead, beholding with very soul the very soul of each immediately upon his death, bereft of all his kin and having left behind on earth all that fine array, to the end that the judgement may be just.


https://www.uc.pt/fluc/uidief/ebooks/gorgias
« Last Edit: 09 Jun, 2020, 18:52:31 by spiros »


 

Search Tools