φύγωμεν οὖν τὴν συνήθειαν ... ἄγχει τὸν ἄνθρωπον, τῆς ἀληθείας ἀποτρέπει -> so let's stay away from the habitual ... it strangles us, turns us away from the truth

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6054
    • Gender:Male
  • Words ail me.
φύγωμεν οὖν τὴν συνήθειαν ... ἄγχει τὸν ἄνθρωπον, τῆς ἀληθείας ἀποτρέπει.  ἀπάγει τῆς ζωῆς, πάγις ἐστὶν βάραθρόν ἐστιν βόθρος ἐστὶ λίκνον ἐστίν, κακὸν ἡ συνήθεια -> So let's stay away from the habitual ... It strangles us, turns us away from the truth.  It's a pitfall, a ditch, a gutter, a wastebasket.  Habit is a bad thing.
(Clement of Alexandria [ca. 200 CE], Protrepticus 12.118)
« Last Edit: 22 Jun, 2020, 20:31:44 by billberg23 »


 

Search Tools