τοῦ εἰδέναι χάριν -> for the sake of knowledge

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 812078
  • Gender:Male
 • point d’amour
τοῦ εἰδέναι χάριν" "for the sake of knowledge


γὰρ αἰσθάνεσθαι πάντων κοινόν, διὸ ῥᾴδιον καὶ οὐδὲν σοφόν)· ἔτι τὸν ἀκριβέστερον καὶ τὸν διδασκαλικώτερον τῶν αἰτίων σοφώτερον εἶναι περὶ πᾶσαν ἐπιστήμην· καὶ τῶν ἐπιστημῶν δὲ τὴν αὑτῆς ἕνεκεν καὶ τοῦ εἰδέναι χάριν αἱρετὴν οὖσαν μᾶλλον εἶναι σοφίαν ἢ τὴν τῶν ἀποβαινόντων ἕνεκεν, καὶ τὴν ἀρχικωτέραν τῆς ὑπηρετούσης μᾶλλον


common to all, is easy, and has nothing to do with Wisdom; and further that in every branch of know-ledge a man is wiser in proportion as he is more accurately informed and better able to expound the causes. Again among the sciences we consider that science which is desirable in itself and for the sake of knowledge is more nearly Wisdom than that which is desirable for its results, and that the superior is more nearly Wisdom than the subsidiary;


https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pkVpX__yNu4J:https://www.loebclassics.com/view/aristotle-metaphysics/1933/pb_LCL271.11.xml+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=gr
« Last Edit: 25 Jun, 2020, 15:34:36 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5996
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Whereas ordinarily χάριν εἰδέναι (τινί) is an idiom that means "to thank (someone)" (LSJ: "to acknowledge a sense of favour, feel grateful"), the passage from Aristotle that you cite (Metaphysics A, 982a15) makes the infinitive εἰδέναι into a noun with the definite article τοῦ, so that the whole phrase τοῦ εἰδέναι χάριν comes to mean "for the sake of (the) knowing": καὶ τῶν ἐπιστημῶν δὲ τὴν αὑτῆς ἕνεκεν καὶ τοῦ εἰδέναι χάριν αἱρετὴν οὖσαν μᾶλλον εἶναι σοφίαν ἢ τὴν τῶν ἀποβαινόντων ἕνεκεν, "... and of the sciences, the one that is for its own sake and for the sake of knowledge is a wisdom more to be desired than the science that is for the sake of its results."
An aside:  this thought was a founding principle of 'Atenisi (Athens) University in the Kingdom of Tonga (South Pacific).spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 812078
  • Gender:Male
 • point d’amour

billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 5996
  • Gender:Male
 • Words ail me.
The abbreviation "γ. χάριν" = γιγνώσκειν χάριν" (Dio Cassius' Roman History 39.9.1, of Cicero's "acknowledging gratitude to the Senate and the Assembly," χάριν τῇ τε βουλῇ καὶ τῷ
δήμῳ ... ἔγνω).  Perhaps a slightly different shade of meaning from εἰδέναι χάριν, "to express gratitude."    

Search Tools