μέχρι δὲ τούτου θεοῖσι εἰδέναι χάριν -> but until that time he should feel gratitude to the gods

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 811629
    • Gender:Male
  • point d’amour
‘Βασιλεὺς ὁ Αἰθιόπων συμβουλεύει τῷ Περσέων βασιλέι, ἐπεὰν οὕτω εὐπετέως ἕλκωσι τὰ τόξα Πέρσαι ἐόντα μεγάθεϊ τοσαῦτα, τότε ἐπ᾿ Αἰθίοπας τοὺς μακροβίους πλήθεϊ ὑπερβαλλόμενον στρατεύεσθαι· μέχρι δὲ τούτου θεοῖσι εἰδέναι χάριν, οἳ οὐκ ἐπὶ νόον τρέπουσι Αἰθιόπων παισὶ γῆν ἄλλην προσκτᾶσθαι τῇ ἑωυτῶν.
— Herodotus 3.21 (end)
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bP0fR0OM_2MJ:https://www.loebclassics.com/view/herodotus-persian_wars/1920/pb_LCL118.29.xml%3FreadMode%3Dverso+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=gr

The king of the Ethiopians gives this counsel to the king of the Persians, that when the Persians draw their bows (of equal size to mine) as easily as I do this, then he should march against the Long-lived Ethiopians, provided that he be superior in numbers; but until that time he should feel gratitude to the gods that they do not put it into the mind of the sons of the Ethiopians to acquire another land in addition to their own."
https://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh3020.htm

“Ο βασιλιάς των Αιθιόπων συμβουλεύει τον βασιλιά των Περσών: όταν οι Πέρσες θα τεντώνουν με τόση ευκολία τόξα με τέτοιο μέγεθος, τότε να εκστρατεύσουν εναντίον των μακροβίων Αιθιόπων, αλλά με στρατό μεγαλύτερον από τον δικό τους· ώς τότε όμως να ευχαριστούν τους θεούς αν οι γιοι των Αιθιόπων δεν βάλουν με το νου τους να προσθέσουν και άλλους τόπους στον δικό τους”
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=76
« Last Edit: 25 Jun, 2020, 18:15:22 by billberg23 »


 

Search Tools