ἡ δὲ γεωργία πέττει καὶ ἐνεργὸν ποιεῖ τὴν τροφήν -> tillage brings to maturity and calls into action the nutritive properties of the soil

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 811629
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἡ γεωργία ... ἐνεργὸν ποιεῖ τὴν τροφήν -> tillage ... calls into action the nutritive properties of the soil (lit. "the nutriment," "the food") — Aristotle, Problems 924a16ff:

ἡ δὲ γεωργία πέττει καὶ ἐνεργὸν ποιεῖ τὴν τροφήν· ἐξ ἧς συνίστανται οἱ ἥμεροι καρποί. ἃ μὲν οὖν ἐκ τοιαύτης γίνεται ἡμερότητος, ἥμερα καλεῖται διὰ τὸ ἀπὸ τέχνης ὠφελεῖσθαι ὥσπερ παιδευόμενα· ὅσα δὲ μὴ δύναται ἢ καὶ ἐξ ἐναντίως ἔχοντος συνίσταται, ταῦτα ἄγριά ἐστι καὶ οὐκ ἐθέλει γίνεσθαι ἐν γεωργησίμῳ. ἡ γὰρ γεωργία φέρει αὐτὰ παιδεύουσα· ἐκ γὰρ φθορᾶς γίνεται. ὧν καὶ ἡ κάππαρίς ἐστιν.
http://www.physics.ntua.gr/mourmouras/greats/aristoteles/provlimata.pdf

Tillage brings to maturity the nutriment and makes it productive, and from this the  cultivated fruits are formed. The products, therefore, of  this cultivation are called cultivated because they are benefited by art, undergoing as it were a kind of training.
Plants, on the other hand, which cannot be so benefited or are formed from an opposite condition, are wild and will not grow in a highly tilled soil. For tillage spoils them by trying to train them ; for they are engendered from corruption. It is to this class that the caper-plant belongs.
https://archive.org/stream/worksofaristotle07arisuoft/worksofaristotle07arisuoft_djvu.txt
« Last Edit: 27 Jun, 2020, 04:33:55 by billberg23 »


 

Search Tools