ἠργάζετο τῷ σώματι μισθαρνοῦσα τοῖς βουλομένοις αὐτῇ πλησιάζειν -> she lived as a prostitute letting out her person for hire to those who wished to enjoy her, she worked with her body by hiring herself out to anyone who wanted to have sex with her

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 811629
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἠργάζετο τῷ σώματι μισθαρνοῦσα τοῖς βουλομένοις αὐτῇ πλησιάζειν -> she lived as a prostitute letting out her person for hire to those who wished to enjoy her, she worked with her body by hiring herself out to anyone who wanted to have sex with her

Demosthenes, Against Neaera, 20
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0014,059:20

ἣν μὲν οὖν ἕκαστος αὐτῶν ἐκτήσατο καὶ ὡς ἠλευθερώθησαν ἀπὸ τῶν πριαμένων αὐτὰς παρὰ τῆς Νικαρέτης, προϊόντος τοῦ λόγου, ἂν βούλησθε ἀκούειν καί μοι περιουσία ᾖ τοῦ ὕδατος, δηλώσω ὑμῖν: ὡς δὲ Νέαιρα αὑτηὶ Νικαρέτης ἦν καὶ ἠργάζετο τῷ σώματι μισθαρνοῦσα τοῖς βουλομένοις αὐτῇ πλησιάζειν, τοῦθ᾽ ὑμῖν βούλομαι πάλιν ἐπανελθεῖν.


Who it was who purchased them severally, and how they were set free by those who bought them from Nicaretê, I will tell you in the course of my speech, if you care to hear and if the water in the water-clock holds out. I wish for the moment to return to the defendant Neaera, and prove to you that she belonged to Nicaretê, and that she lived as a prostitute letting out her person for hire to those who wished to enjoy her. 

Search Tools