πειθοῖ καὶ βίᾳ -> by persuasion and compulsion, by persuasion or compulsion, by persuasion and force

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 812575
    • Gender:Male
  • point d’amour
πειθοῖ καὶ βίᾳ -> by persuasion or compulsion
PLATO, Laws 722b:


Τὸ μὲν οὖν περὶ πολλῶν ἢ ὀλίγων γραμμάτων ποιήσασθαι τὸν λόγον λίαν εὔηθες· τὰ γάρ, οἶμαι, βέλτιστα ἀλλ᾿ οὐ τὰ βραχύτατα Bοὐδὲ τὰ μήκη τιμητέον· τὰ δ᾿ ἐν τοῖς νῦν δὴ νόμοις ῥηθεῖσιν οὐ διπλῷ θάτερα τῶν ἑτέρων διάφορα μόνον εἰς ἀρετὴν τῆς χρείας, ἀλλ᾿ ὅπερ ἐῤῥήθη νῦν δή, τὸ τῶν διττῶν ἰατρῶν γένος ὀρθότατα παρετέθη. πρὸς τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔοικε διανοηθῆναι πώποτε τῶν νομοθετῶν ὡς ἐξὸν δυοῖν χρῆσθαι πρὸς τὰς νομοθεσίας, πειθοῖ καὶ βίᾳ, καθ᾿ ὅσον οἷόν τε ἐπὶ τὸν ἄπειρον παιδείας ὄχλον τῷ ἑτέρῳ χρῶνται μόνον· οὐ γὰρ πειθοῖ κεραννύντες τὴν ἀνάγκην νομοθετοῦσιν, ἀλλ᾿ ἀκράτῳ μόνον τῇ βίᾳ. ἐγὼ δέ, ὦ μακάριοι, καὶ τρίτον ἔτι περὶ τοὺς νόμους ὁρῶ γίγνεσθαι δέον οὐδαμῇ τὰ νῦν γιγνόμενον.


Still, it is extremely foolish to argue about the length or brevity of writings, for what we should value, I suppose, is not their extreme brevity or prolixity, but their excellence; and in the case of the laws mentioned just now, not only does the one form possess double the value of the other in respect of practical excellence, but the example of the two kinds of doctors, recently mentioned, presents a very exact analogy. But as regards this, it appears that no legislator has ever yet observed that, while it is in their power to make use in their law-making of two methods,—namely, persuasion and force,—in so far as that is feasible in dealing with the uncultured populace, they actually employ one method only: in their legislation they do not temper compulsion with persuasion, but use untempered force alone. And I, my dear sirs, perceive still a third requisite which ought to be found in laws, but which is nowhere to be found at present.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cyWc-cmd9MYJ:https://www.loebclassics.com/view/plato_philosopher-laws/1926/pb_LCL187.315.xml+&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=gr

Τα αρχαιοελληνικά θηλυκά σε -ω (λ.χ. Σαπφώ, Πειθώ) αν και κατάγονται από την ίδια ΙΕ κατηγορία με τα αρσενικά Πλάτων, Απόλλων κλπ, στην Ελληνική κατέληξαν να είναι κατηγορία sui generis με την περίεργη δοτική ενικού σε -οῖ (λ.χ. τῇ πειθοῖ, τῇ Σαπφοῖ, όπως «Πειθοῖ καὶ βίᾳ» = «με πειθώ και βία»).
https://smerdaleos.wordpress.com/2014/09/20/%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86/
« Last Edit: 02 Jul, 2020, 13:04:38 by billberg23 »


 

Search Tools