τῶν δ᾿ ἄλλων τῶν νοσηματικῶν ἧττον μετέχουσιν αἱ γυναῖκες –> apart from this one, women are less troubled by maladies

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815742
    • Gender:Male
  • point d’amour
τῶν δ᾿ ἄλλων τῶν νοσηματικῶν ἧττον μετέχουσιν αἱ γυναῖκες –> apart from this one, women are less troubled by maladies <of the blood>
Aristotle, Historia Animalium, III. xx

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Q_uV6zJlooJ:https://www.loebclassics.com/view/aristotle-history_animals/1965/pb_LCL437.223.xml%3Fresult%3D2%26rskey%3D90lo9W%26readMode%3Dreader+&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=gr


 

Search Tools