ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν -> love your neighbor as yourself, thou shalt love thy neighbour as thyself, love thy neighbour as thyself

 

Search Tools