ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει -> wandering like dream visions, a daydream astray

 

Search Tools