θοἰμάτιον οὐκ ἀπολώλεκ', ἀλλὰ καταπεφρόντικα -> I haven't lost my himation; I've pledged it to Thought | I have not lost my himation, but I've thought it away | I have not lost my himation, but I spent it in the schools

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813170
  • Gender:Male
 • point d’amour
θοἰμάτιον οὐκ ἀπολώλεκ', ἀλλὰ καταπεφρόντικα -> I have not lost my himation, but I've thought it away | I have not lost my himation, but I spent it in the schools;
https://lsj.gr/wiki/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B6%CF%89
« Last Edit: 03 Oct, 2020, 18:24:30 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6025
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Aristophanes, Clouds 856f.  In this comedy, Socrates is portrayed as a venal old profligate who steals students' cloaks (himatia) by requiring them to enter his thought-shop (φροντιστήριον) naked.  Pheidippides asks his father Strepsiades, "So that's how you lost your cloak?" (Clouds 586 διὰ ταῦτα δὴ καὶ θοἰμάτιον [= τὸ ἱμάτιον] ἀπώλεσας;), and Strepsiades answers, "I haven't lost it; I've pledged it to Thought" (Clouds 587 ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολώλεκ᾽, ἀλλὰ καταπεφρόντικα [perfect of καταφροντίζω]).  For further himation-stealing on Socrates' part, see lines 179, 497-500, and 1498 of the same play. 
« Last Edit: 04 Oct, 2020, 00:11:15 by billberg23 » 

Search Tools