ἀγχιβασίην -> stepping near;

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813168
  • Gender:Male
 • point d’amour
ἀγχιβασίην
https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%80%CE%B3%CF%87%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%89
https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%80%CE%B3%CF%87%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B7

αγχιβασίην
Κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη αυτή, πιθανόν να σημαίνει «προσέγγιση με αμφισβήτηση»
https://terrapapers.com/iraklitos-ke-cern/

Ἀγχιβασίην* (μέτρει)!
Βάδιζε πλησίον των θεϊκών νόμων!
(Ηράκλειτος, απόσπ. 122)

Ἀγχιβασίη (Ἰων.) - Ἀγχιβασία (Δωρ.) - εκ του άγχι + βαίνω = πλησίον τινός βαδίζω.
Ἀγχιβατείν = εγγύς βεβηκέναι, και
Ἀγχιβάτης = ο πλησίον βαίνων  (Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς)
πρβλ. "Ἀγχιβαθής θάλασσα" = η πλησίον της γης βαθεία.
https://pyrisporos.blogspot.com/2010/10/blog-post_08.html

VIII. Χρυσὸν οἱ διζήμενοι γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι 2καὶ εὑρίσκουσι ὀλίγον.
IX. Ἀγχιβασίην.
X. Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.
XI. Ὁ ἄναξ οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει, ἀλλὰ 3σημαίνει.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4DDk2FoRV94J:https://www.loebclassics.com/view/heracleitus_philospher-universe/1931/pb_LCL150.473.xml%3Fresult%3D1%26rskey%3DGjVPhI%26readMode%3Dverso+&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=gr

According to the source of this fragment, Heraclitus used the word ἀγχιβασίην.  Kahn put it best when he said that there is no reason to doubt the authenticity of this quotation, but neither is there any context to help us figure out how Heraclitus used this word.
http://www.heraclitusfragments.com/B122/notes.html
« Last Edit: 09 Oct, 2020, 12:30:56 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813168
  • Gender:Male
 • point d’amour
For ἀγχιβασίη LSJ points to ἀμφισβήτησις (dispute) and DGE translates as approximation.
https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82

For ἀγχιβασίην, there is no entry.billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6025
  • Gender:Male
 • Words ail me.
ἀγχιβασίην is simply the accusative form of ἀγχιβασίη.  It's quoted as an accusative because in its source (the Suda), it is the direct object of the verb (understood) whose subject is Ἡράκλειτος (Suda, alpha.1762.1 <Ἀμφισβατεῖν:> ἔνιοι τὸ ἀμφισβητεῖν, Ἴωνες δὲ καὶ <Ἀγχιβατεῖν.> καὶ <Ἀγχιβασίην> Ἡράκλειτος.  ["and Heraclitus (has, says) 'ἀγχιβασίη.' "])  I think you want to keep the nominative in your title, as does LSJ.
                                           
« Last Edit: 10 Oct, 2020, 01:36:01 by billberg23 »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813168
  • Gender:Male
 • point d’amour
The reason I entered it thus is because it is a slogan used by Golden Dawn members, as well as being a fragment.billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6025
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Wow, I knew those guys were dumbshits, but I didn't know how dumb!  I wonder what they think Heraclitus meant by that word?


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 813168
  • Gender:Male
 • point d’amour
For some strange reason fascists and religious fanatics (traits often coexisting in the same person) in Greece share some sort of twisted taste for Ancient Greece. As if they could have some of its glory by claiming ancestral rights.
« Last Edit: 09 Oct, 2020, 18:55:57 by wings »


 

Search Tools