οὐκ ἀχθεινῶς ὁρῶ -> be not sorry to see

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813172
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὐκ ἀχθεινῶς ὁρῶ -> be not sorry to see

μετέστησε δὲ ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς τὸ δημοκρατεῖσθαι τοὺς Βυζαντίους· ὥστε οὐκ ἀχθεινῶς ἑώρα ὁ τῶν Βυζαντίων δῆμος Ἀθηναίους ὅτι πλείστους παρόντας ἐν τῇ πόλει.
He [Athenian admiral Thrasybulus in 389 BCE] also changed the government of the Byzantines from an oligarchy to a democracy, so that the commons of Byzantium were not sorry to see the greatest possible number of Athenians present in their city.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mZ_6EQTHrV8J:https://www.loebclassics.com/view/xenophon_athens-hellenica/1918/pb_LCL088.373.xml%3FreadMode%3Dreader+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=gr
« Last Edit: 18 Oct, 2020, 22:12:49 by billberg23 »


 

Search Tools