αὐτὸ γὰρ βοᾷ -> it proclaims itself, it speaks for itself, a nod is as good as a wink to a blind horse, as plain as a pikestaff, as plain as a pipe-stem, as plain as can be, as plain as daylight, clear as the nose on your face, do bears shit in the woods, do fish swim, do I have to state the obvious, do one legged ducks swim in circles, does a bear shit in the woods, does the Pope shit in the woods, duh, easy as ABC, from the Department of the Bleeding Obvious, goes without saying, is a frog's ass water tight, is the Pope a Catholic, is the Pope Catholic, is the sky blue

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 813860
    • Gender:Male
  • point d’amour
αὐτὸ γὰρ βοᾷ -> it proclaims itself, a nod is as good as a wink to a blind horse, as plain as a pikestaff, as plain as a pipe-stem, as plain as can be, as plain as daylight, beyond the shadow of a doubt, clear as the nose on your face, do bears shit in the woods, do fish swim, do I have to state the obvious, do one legged ducks swim in circles, does a bear shit in the woods, does the Pope shit in the woods, duh, easy as ABC, from the Department of the Bleeding Obvious, goes without saying, is a frog's ass water tight, is the Pope a Catholic, is the Pope Catholic, is the sky blue, is water wet, it goes without saying, it is obvious, plain as a pack saddle, plain as a pipe-stem, simple as ABC, without a question of a doubt, without a shadow of a doubt, without the slightest shadow of a doubt, writ large

ΒΔ. πρὸς τῶν θεῶν, μὴ προκαταγίγνωσκ᾽, ὦ πάτερ,
πρὶν ἄν γ᾽ ἀκούῃς ἀμφοτέρων. ΦΙ. ἀλλ᾽, ὦγαθέ,
τὸ πρᾶγμα φανερόν ἐστιν· αὐτὸ γὰρ βοᾷ.
ΚΥ. μή νυν ἀφῆτέ γ᾽ αὐτόν, ὡς ὄντ᾽ αὖ πολὺ
κυνῶν ἁπάντων ἄνδρα μονοφαγίστατον,
ὅστις περιπλεύσας τὴν θυείαν ἐν κύκλῳ
ἐκ τῶν πόλεων τὸ σκῖρον ἐξεδήδοκεν.
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=141&page=21

Mais, mon ami, le fait est clair, il parle de lui-même.
http://lobineau.elan-numerique.fr/index.php?page=parallel_guepes&play=guepes
« Last Edit: 16 Nov, 2020, 20:41:37 by spiros »

 

Search Tools