πρὸς ὀλίγον ἡσθεὶς ναυτιᾷ –> having been delighted a very little while, he is nauseated

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 814059
    • Gender:Male
  • point d’amour
πρὸς ὀλίγον ἡσθεὶς ναυτιᾷ -> having been delighted for a little time, he is nauseated (Arrian, Discourses of Epictetus 4.9.4)
https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%A5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9

ἐκεῖνος πιὼν ἀποπέπαυται: ὁ δὲ πρὸς ὀλίγον ἡσθεὶς ναυτιᾷ, χολὴν αὐτὸ ποιεῖ ἀντὶ ὕδατος, ἐμεῖ, στροφοῦται, διψῇ σφοδρότερον. τοιοῦτόν ἐστι μετ' ἐπιθυμίας πλουτεῖν, μετ' ἐπιθυμίας ἄρχειν, μετ' ἐπιθυμίας καλῇ συγκαθεύδειν: ζηλοτυπία πρόσεστιν, φόβος τοῦ στερηθῆναι, αἰσχροὶ λόγοι, αἰσχρὰ ἐνθυμήματα, ἔργα ἀσχήμονα.
The latter drinks and is satisfied. But the other, after being delighted a very little while, is nauseated, the water becomes bile, he is sick at his stomach, and becomes more thirsty than ever. It is the same with avarice, ambition, lust. Presently comes jealousy, fear of loss, unbecoming words, designs, and actions.
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%AF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CE%BD_4
« Last Edit: 20 Nov, 2020, 14:24:18 by spiros »


 

Search Tools